ส่องแนวคิด IoT ของต่างชาติ ทั้งประโยชน์และทิศทางของการพัฒนาการใช้งานสู่อนาคต

IoT

Internet of Things IoT หรืออินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของนักเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก ด้วยกระแสของการสร้างให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายแหล่เริ่มคุยกันเป็น สามารถสั่งการกันเองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หรือแม้กระทั่งการสื่อสารเพื่อเตรียมการหรืออำนวยความสะดวกให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้น

อย่างเช่นการนำระบบไ IoT มาใช้ในลานจอดรถ เพื่อบอกจำนวนการจอดรถที่ว่าง หรือบอกเส้นทางการเดินรถเพื่อให้สามารถตรงดิ่เข้าไปจอกในช่องจอดนั้นๆได้เลยทันที แน่นอนว่าการจะทำเช่นนั้นได้จะต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารระหว่างรถและที่จดรถเป็นสำคัญ

ไม่เพียงเท่านั้น IoT ยังเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกขณะจิต ด้วยเพราะความเรียบง่ายของการออกแบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเพียงเซ็นเซอร์ และส่วนการเชื่อมโยงต่อระบบเครือข่ายทั้งคลาวด์และวงแลนภายใน ควบคุมสั่งการผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีทั้งระบบเว็บแอปพลิเคชั่นและแบบติดตั้งลงในเครื่อง

อีกทั้งเทคโนโลยีที่บ่มเพาะมานานของโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดนักพัฒนามากมายเกิดขึ้น และต่อยอดอุปกรณ์เล็กๆเช่นสวิตปิดเปิดไฟ วาวล์ไฟฟ้า ตู้เย็น ทีวี และอื่นๆอีกมากมายให้สามารถเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบแอปพลิเคชั่น

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการทำงานแบบระบบอัตโนมัติอีกมากมายที่เกิดขึ้นมากกว่าที่เราจะนึกได้ เราลองมาดูตัวอย่างของการนำ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเรา ในมุมมองของต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่าไทย และที่สำคัญนอกจากประโยชน์ที่เราจะได้รับจาก IoT แล้ว มุมมองดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นด้วยว่า “การรักษาความปลอด” จะต้องเริ่มต้นอย่างไร และมั่นใจหรือยังที่จะปล่อยให้อุปกรณ์ต่างๆคุยกันได้อย่างอิสระ ซึ่งถ้ามันเกิดมีใครเข้าไปควบคุมมันได้ล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น

วิถีแห่ง IoT ในแบบการใช้งานจริง

banner Sample

Related Posts