PlanetComm เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ศึกษาดูงาน

PlanetComm

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PlanetComm (PCA) ผู้นำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์

โดยนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ CEO PlanetComm กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางสำหรับผู้สนใจร่วมงานกับบริษัทในอนาคต ณ อาคารแพลนเน็ตคอม และหากสนใจตำแหน่งงานสามารถสมัครได้ที่ www.planetcomm.com หรือ [email protected] เปิดรับสมัครเป็นจำนวนมาก

banner Sample

Related Posts