DEPA เสริมแกร่ง SMEs – OTOP ส่งดิจิทัลแมนติวเข้มผู้ประกอบการชุมชน นำร่อง 10 จังหวัด

DEPA

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทัพดิจิทัลแมน วิทยากรอาสาเจาะพื้นที่ 10 จังหวัดติวเข้มเทคนิคการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เสริมทักษะผู้ประกอบการ SMEs – OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดและการแข่งขันในยุค Thailand 4.0

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า DEPA กล่าวว่า ดีป้าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Services) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบ ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และ OTOP สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ โดยขณะนี้ได้คัดเลือกและอบรมวิทยากรอาสา (agent) จำนวน 400 คน

นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง น่าน สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยตั้งเป้าอบรมผู้ประกอบการจังหวัดละ 400 ราย รวม 4,000 รายใน 10 จังหวัด ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า อาทิ ผ้าลายพื้นเมือง ผลไม้แปรรูป เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์จาก ปุ๋ยชีวภาพ และ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่พื้นฐาน เช่น การใช้อินเตอร์เนต ระบบบัญชีเบื้องต้น ไลน์ เฟซบุ๊ก ไปจนถึงการใช้ระบบที่ดีป้าได้พัฒนาขึ้นเพื่อลดความยุ่งยากและความซับซ้อนในการค้าขายบนโลกออนไลน์ ประกอบด้วย ระบบ Channel Management System (CMS) เป็นระบบการกระจายสินค้าบนตลาดออนไลน์,

แอปพลิเคชัน THAILAND I Love U เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มโอกาสโปรโมทสินค้าและบริการ โดยใช้โมเดล Story telling เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดย Story telling ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ การเล่าเรื่องสินค้าเชิงวิถีชุมชน การเล่าเรื่องสินค้าเชิงประวัติความเป็นมา การเล่าเรื่องสินค้าเชิงความยอดเยี่ยมของฟังก์ชันการทำงาน และการเล่าเรื่องสินค้าเชิงสาธิตวิธีการ

ดร. ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ดีป้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันไทยแลนด์ 4.0 โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับผู้ประกอบการระดับชุมชนให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสามารถใช้ต่อยอดธุรกิจในชุมชนของตนเองสู่การค้าบนตลาดออนไลน์ และปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนมากขึ้น ซึ่งตรงกับเป้าหมายของดีป้า ภายใต้แนวความคิด “Value People First” ซึ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง และสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยดิจิทัลนวัตกรรม

ติตด่อ DEPA เข้าร่วมรับการอบรม

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อีเมล์ [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 02-141-7165 และ 02-141-7199

Related Posts