เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล Qlik ASEAN Elite Solution Provider of The Year 2016 และ 2017 2 ปีซ้อน

เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Qlik Business Intelligence ได้รับมอบ 2 รางวัลล่าสุด “Qlik ASEAN Elite Solution Provider of The Year2016

และ “Qlik ASEAN Elite Solution Provider Achievement Award 2017จากงาน “Qlik Partner Award” ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอโซลูชั่นของ “Qlik” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีซ้อน

โดยบริษัทฯ เป็นคู่ค้ากับ “Qlik” มากว่า7 ปี โดยเป็น Elite Partner รายเดียวในประเทศไทย และเป็น Solution Provider ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) บนแพลตฟอร์ม “Qlik” หลากหลายโซลูชั่น

ซึ่งมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยตอบสนองการทำงาน Visualization ได้อย่างรวดเร็วด้วย Associative Data Modeling and In memory ทำให้ “Qlik” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ทั้งนี้  เมโทรซิสเต็มส์ฯ และ “Qlik”  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ

Related Posts