เมโทรซิสเต็มส์ฯ ประกาศเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ เป็น 02-089-4000

02-089-4000

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ เป็น 02-089-4000 และขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เดิม 02-727-4000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ 02-089-4242 หรือ อีเมล์ : [email protected]

Related Posts