รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดกิจกรรม Show Case “เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Show Case

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดกิจกรรม Show Case “เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน” สร้างความเท่าเทียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และส่งเสริมประโยชน์ของเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในจังหวัดสตูล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรม Show Case “เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมงานฯ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ชุมชนรับรู้ถึงประโยชน์ของโครงการฯ

เป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับชุมชน สำหรับจังหวัดสตูล นอกจากจะประกอบอาชีพการทำสวนยางและปาล์มน้ำมันแล้ว ยังมีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว

Show Case

ซึ่งเน็ตประชารัฐจะสร้างโอกาสในการนำสตูล ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติสมบูรณ์ที่สุดของไทยให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกมากยิ่งขึ้นต่อไป ณ หมู่บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560

Related Posts