ดับลือ!!! กระทรวงดิจิทัลฯ ยืนยันรัฐบาลไม่ได้สั่ง ISP ปิดกั้นเว็บไซต์กูเกิล-ยูทูบ

ดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงข่าวลือรัฐบาลสั่งทดลองปิดกั้นการเข้าเว็บไซต์กูเกิลและยูทูบ ไม่เป็นความจริง ยืนยันไม่มีการสั่งการใดๆ กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ย้ำขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่อง และใช้วิจารณญาณในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ หากสงสัยให้สอบถามผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่ารัฐบาลมีการทดลองปิดโซเชียลมีเดีย ทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์กูเกิลและยูทูบ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายได้นั้น

กระทรวงดิจิทัลฯ ขอชี้แจงว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องด้วยปัจจุบันการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมมีขั้นตอนการดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะส่งรายการ URL ที่ศาลอาญามีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ ไปยังสำนักงาน กสทช. เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและกูเกิล ซึ่งเป็นเจ้าของยูทูบพิจารณาดำเนินการปิดกั้นตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของบริษัทตามลำดับ หรือในกรณีเร่งด่วน

กระทรวงดิจิทัลฯจะส่งรายการ URL ที่ศาลอาญามีคำสั่งให้ระงับฯ ไปยังกูเกิลโดยตรงเพื่อดำเนินการอีกทาง ซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และกูเกิลเป็นไปได้ด้วยดี การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด อีกทั้ง การประสานการทำงานร่วมกันก็เป็นไปอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงดิจิทัลฯ จะต้องทำการใดๆ ตามที่มีกระแสข่าวลือดังกล่าว

ส่วนในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงยูทูบได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางราย อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาทางด้านเทคนิค เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการเข้าเรียกดูยูทูบเป็นจำนวนมาก จึงเป็นกรณีปกติที่ผู้ให้บริการฯ อาจทำการปรับปรุงด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์หรือช่องทางการสื่อสารให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการในบางครั้งและน่าจะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. เพื่อแจ้งผู้ให้บริการฯ ทราบ และแก้ไขปัญหาฯ โดยเร็ว ซึ่งผู้ให้บริการฯ แจ้งว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคของ ผู้ให้บริการที่เกิดในระยะเวลาสั้นๆ และได้ดำเนินการแก้ไขให้สามารถให้บริการได้เป็นปกติแล้ว

อย่างไรก็ดี กระทรวงดิจิทัลฯ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกคนใช้วิจารณญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ หากพบเห็นข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน กสทช.ทางสายด่วน 1200 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) โทร.สายด่วน 1111 เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วต่อไป

banner Sample

Related Posts