ดร.พิเชฐฯ ปาฐกถาในงาน 3rd Asia-Pacific Digital Societies Policy Forum 2017

Digital Societies

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้รับเกียรติจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  และ GSM Association (GSMA) เชิญปาฐกถาในงาน 3rd Asia-Pacific Digital Societies Policy Forum 2017 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยกล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการนำเอาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลให้กับคนไทย รวมถึงโอกาสที่หลายประเทศจะได้ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับงานครั้งนี้ มีผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ ผู้ให้ใบอนุญาต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จากกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา

banner Sample

Related Posts