ดีแทค ดึง แอช มาอูร์ยา บิดา Lean Canvas ลดไขมันส่วนเกินให้สตาร์ทอัพไทย เสริมแกร่งแผนธุรกิจ

Lean Canvas

ดีแทค แอคเซอเลอเรท ดึง แอช มาอูร์ยา ผู้เขียนหนังสือ Lean Canvas อันโด่งดัง มาสอนเชิงการทำแผนธุรกิจให้ ผู้ร่วมชะตากรรม ดีแทค แอคเซอเลอเรท Batch 5 สอนการใช้แนวคิดนี้มาเขียนแผนธุรกิจภายใน 1 หน้า ทำให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สะดวกที่จะเอาไปแชร์ได้ง่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยทำและขายธุรกิจมาก่อน ภารกิจของแอชคือ ช่วยเหลือและให้ความรู้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

แอช มาอูร์ยา ผู้เขียนหนังสือ Lean Canvas กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เค้าก็เริ่มจากการเป็นสตาร์ทอัพ ลองผิดลองถูกมาก่อน ซึ่งหลังจากที่ตั้งตัวได้ก็อยากจะสร้างแบบเรียนรู้เพื่อให้เกิดความกระจ่างสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยโมเดลนี้จะช่วยทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวของความผิดพลาด และทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังช่วยให้เราลดข้อบกพร่อง และช่วยให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แอช แนะนำว่า สตาร์ทอัพไทย ควรจะมุ่งไปที่การวัดผล เพื่อชี้วัดความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของธุรกิจ การวัดสมมุติฐานเพื่อสร้างความมั่นใจ ซึ่งก็จะทำให้เกิดดาต้าหรือข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่งในการแข่งขันบนเวทีโลก และการนำมาทดสอบกับ ลีน แคนวาส ก็จะช่วยให้การทำแผนธุรกิจ สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อตรวจสอบแผนธุรกิจต่อไป

แอช มองว่าทิศทางสตาร์ทอัพไทยนั้น หลังจากที่แทร็กข้อมูลดูแล้ว มีคนจากประเทศไทยเข้าไปดูข้อมูลของเค้าผ่านเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น แล้วก็เริ่มมีโคเวิร์กกิ้ง สเปซ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพ ที่จะทำให้เกิดและเติบโตได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โมเดลนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สตาร์ทอัพแต่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โดยภาคธุรกิจของไทยถ้านำโมเดลนี้ปรับไปใช้ อย่างน้อยๆก็สามารถทำให้ธุรกิจมองเห็นถึงปัญหา สามารถมองเห็นปัญหาได้รอบด้าน และใช้การจำลองเพื่อทดลอง ลองผิด ลองถูก ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของการทำงานถูกลงและช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ ครึ่งนึงของเวลา แอช คือการให้คำปรึกษากับบริษัทใหญ่ ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกตลาด และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด ก็เลือกใช้โมเดลนี้ในการเข้าใจแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆก็เริ่มมีการปรับใช้โมเดลนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องง่ายของการศึกษาความเป็นไปได้ผ่านแผนธุรกิจนั่นเอง

Lean Canvas
แอช มาอูร์ยา ผู้เขียนหนังสือ Lean Canvas 1 ใน 3 หนังสือของโลกที่สตาร์ทอัพต้องอ่าน

การที่ดีแทคเข้ามาสนับสนุน ก็จะยิ่งช่วยเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ต่อสตาร์ทอัพในสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งการนั่งทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียว มันดูโดดเดี่ยวและไม่มีคนช่วยคิดงาน การมาที่แห่งนี้อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการทำงาน การคิดไอเดียใหม่ หรือแม้กระทั่งการมีที่ปรึกษาในการทำให้ธุรกิจจากไอเดียประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้ามาที่ดีแทค แอคเซอเลอเรท ยังช่วยให้เกิดการทำงาน จากคำถามที่กล้าจะคิด ขณะที่การสร้างโอกาสทางธุรกิจก็มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ลีน แคนวาส เป็นเรื่องง่ายที่จะลองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนแผ่นกระดาษ ซึ่งการเริ่มต้นใหม่ๆเพื่อทำให้เกิดความเคยชินเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากมีการฝึกเพื่อทดสอบบ่อยขึ้นจะทำให้เกิดความชำนาญและสามารถนำเสนอประเด็นเหล่านั้นให้กับการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แน่นอนนอนกว่าเมื่อชำนาญแล้วก็จะสามารถเข้าใจปัญหาและสร้างรายได้ได้ตามต้องการต่อไป

และหากมองถึงโอกาสที่จะเกิดยุนิคอร์นของไทยขึ้น เวลาที่เราคิดแก้ไขปัญหาให้คิดแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขในขนาดปัญหาที่ใหญ่ยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถของการเกิดขึ้นของปัญหาต้องมีปัจจัยของการเกิด แต่นั่นก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดของปัญหาที่กระทบกับผู้คนมากน้อยแค่ไหน หากการคิดแก้ปัญหาเกิดขึ้นเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆ ขนาดของธุรกิจที่เป็นไปได้ก็จะมีขนาดเล็กตามกลุ่มของปัญหานั้นนั่นเอง

“บิดา แห่ง Lean Canvas Model” ซึ่งเป็นโมเดลที่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้เรียนรู้ว่า สิ่งใดควรทำ และไม่ควรทำในธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เรารีดไขมันส่วนเกินออกจากสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แนวคิดไว้ว่า “อย่าตกหลุมรักกับวิธีแก้ปัญ แต่ให้ตกหลุมรักกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะทำให้เกิดความเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

banner Sample

Related Posts