ซื้อขาย ออนไลน์ ระส่ำ!!! กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนตรวจสอบรับโอนเงินต้องรอบคอบ

ดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตือนประชาชนทำธุรกรรมออนไลน์ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ หลังเกิดกรณีมิจฉาชีพส่ง “อี-สลิป” ปลอม ที่มีการแก้ไขตัวเลขการโอนเงินเข้าบัญชีเหยื่อ ชี้การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งสายด่วน 1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ เจเอเอ็ม บีเอเอส โพสต์ข้อความและภาพ เตือนแม่ค้าออนไลน์ให้ระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเป็นลูกค้า ส่งอี-สลิปปลอมการโอนเงินมาให้

โดยระบุว่า โอน 1 บาทเพื่อให้ได้สลิป 1 ใบ แล้วแก้ไขยอดเงิน จากนั้นส่งมาให้เพื่อยืนยันการโอนเงิน โดยพบพฤติกรรมนี้เนื่องจากยอดที่เข้าในบัญชีไม่ตรงกับยอดเงินที่ลูกค้าส่งมาให้ เมื่อสอบถามไปยังธนาคารต้นสังกัด จึงพบว่ามีการปลอมแปลงจำนวนเงินในอี-สลิป (e-Slip)

กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผู้กระทำความผิดกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 14 วรรคสอง

ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดอันยอมความได้ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะได้ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชน ถึงความเสี่ยงและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ไม่ว่าจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ

โดยเฉพาะหากเป็นการติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว กรณีการซื้อขายต่างๆ ต้องตรวจสอบจำนวนเงิน ที่ได้รับในบัญชีกับจำนวนเงินในสลิปให้ถูกต้องตรงกัน สำหรับผู้ซื้อก็ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายก่อนจะมีการโอนเงินด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปยังช่องทางของภาครัฐ อาทิ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) โทร. 1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

banner Sample

Related Posts