รมว.ดิจิทัลฯ หารือ USABC ผลักดันบริษัทเอกชนสหรัฐร่วมปฏิรูปเศรษฐกิจไทย

USABC

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ นายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน (Mr. Alexander C. Feldman) ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา–อาเซียน (United States – ASEAN Business Council : USABC) และคณะผู้บริหารของ USABC รวมถึงคณะนักธุรกิจของบริษัทสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสการเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวทางความร่วมมือที่บริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกา ในการสนับสนุนรัฐบาลไทยให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินนโยบายและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

โดยฝ่ายสหรัฐอเมริกามีความประสงค์ขอรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการสำคัญๆ ของไทยในปัจจุบัน

และแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีสาขาความร่วมมือที่หลากหลาย สามารถดำเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย (CLMV) ร่วมกันได้ พร้อมทั้งได้เชิญชวนนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ด้วย

banner Sample

Related Posts