กสทช. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ Hacker โจมตีไอทีภาครัฐ

3BB

สำนักงาน กสทช. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ Hacker โจมตีไอทีภาครัฐ พร้อมจับมือ ‘ดีอี’ และหน่วยงานความมั่นคงป้องกัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวกรณีศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) พบการเผยแพร่ข้อความผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “Op Anonymous Greece” โดยมีการระบุว่าจะมีการโจมตีระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

พร้อมระบุเวลาในการโจมตีขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 20:10 น. – 21:00 น. นั้น สำนักงาน กสทช. ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคอยติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีหนังสือสั่งการผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) และผู้ให้บริการวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (ไอไอจี) ทุกรายเฝ้าระวังความปลอดภัยเครือข่ายอย่างเข้มงวด รวมถึงเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

“สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และหน่วยงานความมั่นคงซึ่งเป็นหน่วยงานรักษาการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่” นายฐากร กล่าว

banner Sample

Related Posts