เปิดงาน แสตมป์ ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

แสตมป์

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงาน แสตมป์ ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ แสตมป์ ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ผ่านดวงแสตมป์ 79 ชุด 353 แบบ ด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านแสตมป์ วีดิทัศน์ และแอนิเมชั่น โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ “5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย” “2 พระองค์ คู่พระบารมี” “4 ภาค เสด็จฯเยี่ยมราษฎร” “9 ทำ เพื่อพสกนิกร” และ“3 คำสอน ศาสตร์พระราชา” พร้อมกับโซนพิเศษ “มรดกจากพ่อ” ที่จัดแสดงแสตมป์ทุกชุด และโซนกิจกรรม “สุขที่พ่อให้ จากดวงใจประชาชน”

แสตมป์

นอกจากนี้ ปณท ยังได้จัดทำโปสการ์ดที่ระลึก 5 แบบ โดยนำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ทั้งหมด 5 ดวง พร้อมอัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาจัดทำ ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2560 และมีพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

Related Posts