ETDA รุกจัดงาน Thailand Cybersecurity Week 2017 ปลุกคนไทยรับมือยุคดิจิทัล

Thailand Cybersecurity Week 2017

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA เตรียมจัดงาน Thailand Cybersecurity Week 2017 ภายใต้แนวความคิด “Cybersecurity for All : Cybersecurity สำหรับเราทุกคน”

ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม เดอะสเปช อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ พระรามเก้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์และ e – Commerece

ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากภัยคุกคาม ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ผลกระทบทางการเงิน และการบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งภายในงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและตามติดเทรนด์ Cybersecurity จากกูรูชั้นนำระดับประเทศ เพื่อร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมแชร์ รวมทั้งการพัฒนาระบบซีเคียวริตี้ เพื่อให้การทำอีคอมเมิร์ซและธุรกรรมออนไลน์เกิดความน่าเชื่อถือและปลอดภัยสูงสุด

นางสุรางคณา กล่าวต่อว่า Cybersecurity เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม 4.0 เนื่องจากกลไกในการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัลจะต้องมีความระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

โดยประเทศไทยในปี 2559 มูลค่า E-Commerce อยู่ที่ 2.5 ล้านล้านบาท มีการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสูงถึง 27.6 ล้านล้านบาท และมีการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาล ซึ่งมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศมีการย้ายฐานจากการทำธุรกรรมปกติมาสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ของประเทศไทยเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานโมบายบรอดแบนด์เป็นตัวผลักดัน แต่ปัญหาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งการโจมตีระบบการทำงานของธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานราชการ สำนักงานหลายแห่งได้ก่อให้เกิดความเสี่ยหาย ตลอดจนการขโมยข้อมูลจากระบบ การแอบอ้างตัวตน ปลอมแปลงอัตลักษณ์บุคคล เพื่อใช้หลอกลวงในการซื้อขายสินค้าในออนไลน์ จึงเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่นโยบาย 4.0

“ETDA ต้องการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อผลักดันกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมออนไลน์และ e-Commerce ต้องน่าเชื่อถือและปลอดภัย ไม่ว่าจะติดต่อกับหน่วยงานของรัฐทางออนไลน์ผ่านมือถือ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านการใช้แอปพลิเคชันใด ๆ ซึ่งการจัด Thailand Cybersecurity Week 2017 จะช่วยยกระดับและสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน”นางสุรางคณา

banner Sample

Related Posts