เอ็นฟอร์ซ จับมือ วัน ไอเดนทิตี้ ยกระดับด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

One Identity

นายภาสกร คชพันธ์สุนทร ผู้จัดการทั่วไป (ขวา) บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด จับมือกับ นายเลนนี่ ตัน รองประธานและผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (ซ้าย) บริษัท วัน ไอเดนทิตี้ One Identity ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Identity และ Access Management

เพื่อช่วยองค์กรจัดการปัญหาและจัดการสิทธิ์เพื่อเข้าถึงระบบ และช่วยตอบโจทย์ในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบด้วย Cloud Access Management Service

Related Posts