สถานีอวกาศนานาชาติ ใช้นวัตกรรมลอรีอัลวิจัยปรากฏการณ์

ลอรีอัล

ลอรีอัล
Mini-EUSO กล้องโทรทรรศน์วิจัยปรากฏการณ์อวกาศ

สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) ได้นำ Mini-EUSO (Extreme Universe Space Observatory) กล้องโทรทรรศน์สุดล้ำ มาใช้งานด้านการศึกษาเกี่ยวกับโลกและห้วงอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ โดยกล้องโทรทรรศน์ Mini-EUSO พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัย Riken สถาบันวิจัยทางกายภาพและเคมีของญี่ปุ่น ร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล (L’Oréal Research and Innovation) ที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพผิวและการประมวลผลข้อมูล ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพ และวิเคราะห์ภาพที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

การสำรวจติดตามห้วงอวกาศและการตรวจสอบสภาพผิวหนังต่างจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เก็บภาพที่เลิศล้ำ เป้าหมายสำหรับนักวิจัยด้านอวกาศจาก 16 ประเทศในโครงการ EUSO คือ ค้นหาปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบนโลกหรืออวกาศ ตลอดจนสร้างแผนที่แบบไดนามิกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก โครงการ EUSO ได้พัฒนาเครื่องตรวจจับแบบใหม่ที่อาศัยการถ่ายภาพแบบความยาวคลื่นที่หลากหลาย: https://jemeuso.riken.jp/missions/mini-euso เพื่อตรวจจับและศึกษาสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก รังสีคอสมิค หรืออุกกาบาตจากดวงดาวที่พุ่งมายังโลก

เป้าหมายของลอรีอัล คือ การพัฒนาเครื่องถ่ายภาพช่วงคลื่นละเอียดสูงเต็มรูปแบบสำหรับการนำไปใช้กับร่างกาย เพื่อทำความเข้าใจลักษณะและแยกแยะคุณสมบัติของผิวหนัง เช่น สีผิว ความผิดปกติของเม็ดสี และโรคผิวหนัง ได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยร่วมดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาระบบถ่ายภาพและเครื่องตรวจจับ ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลและการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการแยกคุณลักษณะและการระบุตัวตน

อุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ได้รับการพัฒนาขึ้นมาพร้อม ๆ กัน เพื่อใช้กับผิวหนังและอวกาศ แม้ว่าเครื่องตรวจจับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเป้าหมายและการปฎิบัติ ทว่าอัลกอริทึมหลายประการที่พัฒนาขึ้นโดยทีม R&I ของลอรีอัลสำหรับผิวหนัง สามารถนำไปใช้งานกับห้วงอวกาศได้เช่นกัน ขณะที่การวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น การจดจำรูปแบบระดับท้องถิ่น และการแบ่งแยกภาพเพื่อกำหนดพื้นที่เฉพาะบนใบหน้ามนุษย์ ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติของผิวหนัง ก็สามารถใช้งานข้อมูลจาก Mini-EUSO ที่มาจากสถานีอวกาศนานาชาติ การร่วมงานกับนักวิจัยในสาขาที่แตกต่างจากการวิจัยด้านอวกาศ นับเป็นการผลักดันความก้าวหน้า วิธีการวิจัยและการเก็บข้อมูลได้อย่างดียิ่ง

ความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี ระหว่าง Riken และทีม R&I ของลอรีอัล จะยังเดินหน้าต่อไปเพื่อยกระดับอุปกรณ์สำหรับการใช้งานด้านผิวหนัง และสร้างข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการถอดรหัสการทำงานของผิว และนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพสูง ความร่วมมือครั้งนี้ยังตอกย้ำบทบาทผู้บุกเบิกของทีม R&I ของลอรีอัลในการทำความเข้าใจผิวหนัง ตลอดจนศักยภาพในการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงจากความเชี่ยวชาญแขนงอื่น ๆ

banner Sample

Related Posts