เอไอเอส หนุน iFarm สู่ Sansiri Backyard

iFarm

iFarm
iFarm Dashboard แสดงผลผ่านหน้าจอมือถือ แบบ Real Time

เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT ของประเทศ เดินหน้าสร้างสรรค์เทคโนโลยี IoT และแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ช่วยสนับสนุนด้านเกษตรกรรมของไทยต่อเนื่อง ล่าสุด จับมือแสนสิริร่วมกับไร่กำนัลจุล และ Co-Growing Partner กว่า 40 เจ้า สร้างประโยชน์บนพื้นที่กลางเมืองกว่า 15 ไร่ เป็น Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ย่านสุขุมวิท 77 สร้างโรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green House ควบคุมการทำงานผ่านระบบฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมดูแลการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ

รวมทั้ง ติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศและวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 เพื่อเป็นการสาธิตนวัตกรรมด้านการเกษตรบนสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อคนไทย ตลอดจนนำเสนอความสะดวกสบายในการสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวง่ายเพียงปลายนิ้ว ผ่านแพลตฟอร์ม iFarm อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนเมืองได้สัมผัสประสบการณ์และเข้าถึงผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนด้วยกระบวนการทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของเอไอเอส ภายใต้แนวคิด Digital for THAIs อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน สำหรับแพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Intelligent Farm (iFarm) เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการบริหารจัดการดูแลฟาร์มได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

และสามารถควบคุมผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ช่วยจุดประกายให้คนไทย โดยเฉพาะคนเมือง ได้เรียนรู้และสัมผัสกับ Digital Ecosystem ที่เอื้อต่อภาคธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร และเน้นย้ำให้เห็นว่า เรื่อง Green คือเรื่อง ใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ ภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน”

iFarm
iFarm Dashboard แสดงการวัดผลอุณหภูมิ สภาพอากาศ แบบ Real Time

สำหรับ แพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ที่เอไอเอสนำมาสนับสนุนด้านเกษตรกรรม บนพื้นที่ Greenovation Park ใน Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

  1. โรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green house โรงเรือนปลูกเมล่อน ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ สามารถปรับลดอุณหภูมิภายในให้ต่ำลงได้ถึง 4 – 8 °C พร้อมเชื่อมต่อระบบเซนเซอร์วัดผลแบบไร้สาย และเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมดูแลผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ (iFarm) ทำให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

  2. การปลูกผักในระบบแปลงเปิด สามารถวัดความชื้นในดินแบบไร้สาย บนแปลงผักแบบเปิด และระบบวาล์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย ควบคุมด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ iFarm ผ่านโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้การดูแลแปลงผักขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปวัดในจุดที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

  3. สถานีวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM2.5 แสดงผลการวัดบน iFarm Dashboard แบบเรียลไทม์ ให้ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจสภาพภูมิอากาศอย่างง่ายได้

พบกับแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ได้แล้ววันนี้ ที่ Greenovation Park ใน Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน สวนผักและผลไม้ออร์แกนิคยักษ์บนพื้นที่รอพัฒนา 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 77 ซอยอ่อนุช 1/1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00-19:00 น.

รายละเอียด Digital Solution โดย AIS ภายใน Sansiri Backyard @T77 Community
1. โรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green house

เป็นโรงเรือนเพาะปลูกแบบ 2 in 1 ขนาด 6*15 เมตร ที่สามารถปรับรูปแบบลักษณะโรงเรือนผ่านระบบ iFarm โดยทำงานด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรดูแลฟาร์มได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ได้จากทุกที่ โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้

a. Dashboard แสดงสถานะพืชที่ปลูก อุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม และรายงานผลการวัดแบบ Real Time

b. Remote สั่งงาน ควบคุมการเปิด-ปิด แบบ Manual ผ่าน Internet ได้จากทุกที

c. ระบบสั่งงานแบบตั้งเวลา เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

d. ระบบสมองกลอัจฉริยะ เกษตรกรสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานตามเงื่อนไข Sensor ได้ง่ายๆ

อุปกรณ์การวัดและควบคุมการเพาะปลูก

โดยใช้ AIS NB-IoT สาหรับการวัดความชื้นในดิน ความเข้มข้นการให้ปุ๋ย และค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำ และใช้ AIS 4G เชื่อมต่อระบบกล้องความละเอียดสูง พร้อมระบบควบคุมการทำงานทั้งระบบ

a. วัดอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน

b. วัดความชื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน

c. วัดความชื้นในดิน

d. วัดความเข้มข้นของปริมาณสารละลาย (ปุ๋ยชีวภาพ)

e. วัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ

f. ระบบอุปกรณ์จ่ายน้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

g. ระบบพัดลมระบายอากาศ

h. ระบบปั้มน้ำคลูลิ่งแพด เพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน

i. ระบบกล้องเพื่อดูการเจริญเติบโต แบบ real-time เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย AIS 4G เพื่อเฝ้าดูการเจริญเติบโต และตรวจสอบดูแลฟาร์มได้ตลอดเวลา

2. ระบบ Sensor แปลงผัก โรงเลี้ยงสัตว์ และวาว์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย

ควบคุมด้วยสมองกลฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายผ่าน AIS 4G ทำให้การดูแลแปลงผักที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย และโดยไม่ต้องเดินสายไฟเชื่อมต่อ ทำให้เกษตรกรสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปวัดในจุดที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

3. Farm Weather Station

สถานีวัดสภาพอากาศในบริเวณ Backyard และวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในบริเวณโครงการ และแสดงผลการวัดบน iFarm Dashboard แบบ real-time ผ่าน AIS NB-IoT ให้ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจสภาพภูมิอากาศอย่างง่ายได้

banner Sample

Related Posts