ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ลุยพื้นที่ทุรกันดาร มอบ โคมไฟโมบิยา

โคมไฟโมบิยา

โคมไฟโมบิยา

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รวมพลังสีเขียวจิตอาสา เดินหน้าลุยเข้าพื้นที่ตำบลแม่อุสุ ท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อเข้ามอบ โคมไฟโมบิยา (Mobiya Solar Lanterns) จำนวนกว่า 110 ครัวเรือน ให้แก่ชุมชนชาวไทยภูเขา ภายใต้โครงการ Access to Energy ที่มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานได้อย่างมีการเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงพลังงาน ต่อยอดคุณภาพด้านการศึกษา และอาชีพได้อย่างยั่งยืน

นายชาติชาย โพธิวร ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย “เราได้จัดโครงการ Access to Energy นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีเจตนารมณ์ให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงพลังงานโดยเสมอภาคกัน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เชื่อว่า การเข้าถึงพลังงาน คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยเราได้มีการมอบ โคมไฟโมบิยา ให้กับหมู่บ้านชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานให้กับชาวมอแกนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และในอีกหลายจังหวัดที่พลังงานเข้าไม่ถึง ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ รวมถึงภาคอีสาน จวบจนสิ้นปี พ.ศ. 2561 จะได้ผลรวมทั้งสิ้น 1,044 ครัวเรือน ช่วยประชากรให้เข้าถึงพลังงานได้ราว 4,176 ราย”

โคมไฟโมบิยา

“โครงการ Access to Energy ในปี 2566 นี้ เป็นโครงการแรกแห่งปี โดยจะมีการมอบโคมไฟโมบิยา จำนวน 110 ครัวเรือน ณ หมู่บ้านมอโก้คี และหมู่บ้านใกล้เคียง บ้านขะแนจื้อคี  บ้านมอเคลอะคี และหย่อมหมู่บ้านในละแวก ตำบลแม่อุสุ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก  โดยจะมีการส่งมอบโมบิยา พร้อมร่วมสาธิตการใช้งาน และเยี่ยมชมการใช้งานจริงในหมู่บ้านในช่วงกลางคืน

พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ให้กับทางศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านมอโกโพคี แม่ฟ้าหลวง  อาทิ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ปัตตาเลี่ยน หลอดไฟแอลอีดี เสื้อผ้า จานดาวเทียม ถังกักเก็บน้ำ เป็นต้น โดยโครงการ Access to Energy อยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่เชื่อมั่นว่า พลังงานคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน

โคมไฟโมบิยา โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผ่านการตกผลึกแนวคิดมาจากอุดมการณ์อันแรงกล้าเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานของประชากรบนโลก ซึ่งโคมไฟโมบิยาได้จดสิทธิบัตร มาพร้อมรางวัลแห่งความทุ่มเท ได้แก่ Grand Prix, Strategies Du Design 2013 และ European Design awards โดยหวังเป็นการจุดประกายอนาคตให้ส่องสว่างในพื้นที่ที่ไร้ด้านพลังงาน ใส่ใจแม้กระทั่งการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยแม้เด็กเล็กๆ ก็สามารถใช้งานได้ อีกทั้งรูปทรงและรูปแบบ รวมไปถึงฟีเจอร์การใช้งานที่ง่าย เหมาะสำหรับชุมชนที่ห่างไกลพลังงานอย่างแท้จริง” นายชาติชายกล่าวทิ้งท้าย

โคมไฟโมบิยา

การมอบโคมไฟโมบิยา นับเป็นเจตนารมณ์ของเราในการมอบ “พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิต” มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่ไม่มีพลังงาน ได้เข้าถึงพลังงานไฟฟ้า สำหรับครัวเรือนที่อยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้า คนเหล่านี้ล้วนต้องการพลังงานเป็นพื้นฐาน เพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างยามค่ำคืน การศึกษา และการประกอบอาชีพในเวลากลางคืน เช่น การทอผ้า เป็นต้น

นอกจากนี้  ไม่ว่าจะด้วยบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ ภัยธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาไม่ได้ และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ โอกาสเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนนับเป็นสิ่งจำเป็น นั่นคือเป้าหมายของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือการช่วยให้ทุกคนได้ใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราเป็นตัวแทนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิต การทำงาน และความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกคน เราเรียกสิ่งนี้ว่า Life Is On

banner Sample

Related Posts