กรุงเทพประกันชีวิต โชว์ศักยภาพพิชิตรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

Bangkok-Life-Insurance

Bangkok-Life-Insurance

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ แสงแก้ว ผู้บริหารสายคณิตศาสตร์ รักษาการผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล-ช่องทางตัวแทน นายปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และนายรชฎ เอกรัตน์ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนการขายตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายขาย ได้ร่วมงานแสดงความยินดีกับสุดยอดนักขายคุณภาพ ในงานมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ “Thailand National Quality Awards” (TNQA) ครั้งที่ 40 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยปี 2566 นี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีนักขายคุณภาพที่สามารถผลิตผลงานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด พิชิตรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจำปี 2566 จากสมาคมประกันชีวิตไทย สูงสุดเป็นอันดับ 3 รวมทั้งสิ้น 161 รางวัล ซึ่งมีผู้ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติครั้งนี้ จำนวน 43 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี จำนวน 7 รางวัล รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 9 รางวัล และรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นเกียรติคุณ จำนวน 5 รางวัล รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับในงานอีก 22 รางวัล

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความตั้งใจและคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ ตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เสริมสร้างทักษะความรู้ รักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ พร้อมส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ สามารถให้คำปรึกษาการวางแผนทางด้านการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิต

banner Sample

Related Posts