นักช้อปไทยขึ้นแท่นหนึ่งในประเทศจับจ่ายสูงสุดทั่วโลก ช่วงเทศกาล Mega Sales Day

Meta

วัน Mega Sales Days (MSD) ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเทศกาลช้อปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอีคอมเมิร์ซตลอดทั่วทั้งภูมิภาค อีเวนท์โปรโมชั่นลดราคาได้ขยายตัวสู่ช่วงวันหยุดและวันลดราคาประจำเดือน หรือวันเลขเบิ้ล เช่น 9.9 10.10 และ 11.11 รวมไปถึงเทศกาลช้อปก่อนหยุดยาวช่วงสิ้นปี

โดยปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการมีส่วนร่วมของนักช้อปในช่วง Mega Sales Day ระดับต้น ๆ ของโลกที่ 83% เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่ 69% ในขณะที่ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และนับเป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย) ด้วยอัตราการมีส่วนร่วมจับจ่ายใช้สอยที่ 91% โดย 78% ของนักช้อปชาวไทยถูกดึงดูดให้ซื้อด้วยราคาและส่วนลดเป็นสำคัญ

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วง Mega Sales Day ในปีนี้ ทีม Business Marketing Research and Intelligence จาก Meta ได้จัดทำผลศึกษาระดับโลกใน 31 ประเทศ ซึ่งในกลุ่มนี้รวมนักช้อปที่มีอายุเกิน 18 ปี จำนวน 14,000 คน จากทั้ง 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความสำคัญของโซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนการค้าผ่านการค้นพบ (Discovery Commerce) โดยแพลตฟอร์มของ Meta มีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อกว่า 76% ในประเทศไทย

ผลศึกษาเผยให้เห็นถึงสามข้อมูลสำคัญเกี่ยวการช้อปของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันหยุดหรือวัน Mega Sales Day ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตสูงสุดให้กับธุรกิจและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูลที่ 1: เทศกาล Mega Sales Day ช่วยให้นักช้อปจับจ่ายใช้สอยและออมเงินได้มากขึ้น แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ผลศึกษาชี้ว่านักช้อปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตื่นเต้นและมีส่วนร่วมกับอีเวนท์ Mega Sales Day แม้จะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้นักช้อปในภูมิภาคมีการบริหารค่าใช้จ่ายและตอบสนองกับราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลกด้วยการวางแผนการซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโปรโมชั่นลดราคา ในขณะที่ 45% ของนักช้อปช่วงเทศกาลลดราคาบอกว่าพวกเขารอข้อเสนอลดราคาและโปรโมชั่นเพื่อทำการซื้อสินค้าที่พวกเขาตั้งใจซื้อโดยเฉพาะ

เช่นเดียวกับนักช้อปไทยที่ยังคงมีการจับจ่ายใช้สอยท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงินที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 65% ของนักช้อปไทยที่มีการสำรวจเห็นด้วยว่า สภาพทางการเงินส่วนตัวและในครัวเรือนยังคงมีความมั่นคงน้อยหากเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 ของผู้คนบอกว่าพวกเขายังคงมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งปลายปี น้กช้อปยังใช้งานช่องทางออนไลน์อย่างแพลตฟอร์มของ Meta เครื่องมือค้นหา (search engine) เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ในการวางแผนการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโปรโมชั่นลดราคาในวัน Mega Sales Day

Meta

จากการสอบถาม พบว่า 97% ของนักช้อปชาวไทยที่มักซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุด จะมีโอกาสเลือกซื้อแบรนด์ใหม่ ๆ มากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดย 5 อันดับหมวดหมู่สินค้ายอดนิยมที่มีโอกาสที่ผู้บริโภคไทยจะลองแบรนด์ใหม่ๆ ได้ตลอด มีดังนี้ อาหาร (53%) เครื่องใช้ไฟฟ้า (46%) เสื้อผ้าและแฟชั่น (44%) สุขภาพและความงาม (37%) และ การท่องเที่ยวพักผ่อน (33%)

นักช้อปชาวไทยกว่า 54% ยังระบุว่า ตนตั้งใจซื้อสินค้าจากร้านในต่างประเทศ (cross-border) สำหรับสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ในขณะที่อีก 45% เลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศเมื่อมองหาแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขายในไทย

ข้อมูลที่ 2: แพลตฟอร์มของ Meta คือพื้นที่สำคัญสำหรับการค้าผ่านการค้นพบ (Discovery Commerce)

บทบาทของการช้อปช่วงวันเทศกาลลดราคา (Mega Sales Days) มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และนับเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่จะช่วงชิงเวลาทองในการผลักดันยอดขาย จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่แบรนด์และธุรกิจควรพบเจอลูกค้าของพวกเขาในที่ที่พวกเขาอยู่บนโลกออนไลน์ รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านโปรโมชั่นต่าง ๆ ด้วย

การซื้อขายภายในร้านค้าและช่องทางออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการช้อปช่วงวันหยุดเทศกาล โดยนักช้อปในภูมิภาคเอเชียแปซิก 66% และนักช้อปชาวไทยกว่า 76% ระบุว่าพวกเขาค้นพบสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของ Meta ก่อนที่จะพบสินค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือจากการค้นหาออนไลน์ หรือสื่อออฟไลน์ นอกจากนี้ 45% ของนักช้อปในภูมิภาคเอเชียแปซิก ยังเห็นด้วยว่า สินค้าที่พวกเขาค้นพบบนแพลตฟอร์มของ Meta มีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่พวกเขามองหามากกว่าสินค้าที่พบบนแพลตฟอร์มอื่น ในขณะที่ 57% บอกว่าพวกเขาค้นพบสินค้าและแบรนด์ใหม่ ๆ ผ่านคอนเทนต์วิดีโอ เทรนด์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักช้อปตลอดทุกช่วงวัยของประเทศไทย โดย 61% ของนักช้อป Gen Z และ Millennial และ 42% ของนักช้อป Gen Y ระบุว่าค้นพบสินค้าผ่านคอนเทนต์วิดีโอทั้งแบบสั้นและยาว

Meta

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่มีมากขึ้นและนำมาปรับใช้ในแคมเปญต่าง ๆ นักช้อปช่วงเทศกาล โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ได้ค้นพบกับสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขามากที่สุดด้วยเทคโนโลยีของ Meta โดย 65% บอกว่า มีการค้นพบสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาผ่านทางแพลตฟอร์มของ Meta อย่างน้อยทุกเดือน และอีกกว่า 81% ของกลุ่มนักช้อปช่วงอายุ Gen Z ค้นพบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตัวเองอย่างน้อยทุกเดือนเช่นกัน

Meta

ครีเอเตอร์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ การพิจารณาซื้อ และการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจุบัน เกือบ 90% ของผู้ใช้ Meta มีการติดตามครีเอเตอร์หรือบุคคลสาธารณะ โดยมีผู้ใช้กว่า 1 ใน 3 ที่ค้นพบแบรนด์และสินค้าใหม่ ๆ ผ่านครีเอเตอร์เหล่านี้ สำหรับนักช้อปไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับครีเอเตอร์เป็นพิเศษ ซึ่งกว่า 61% ระบุว่าครีเอเตอร์ที่กำลังติดตามมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นครีเอเตอร์จึงมีส่วนช่วยให้แบรนด์และสินค้าต่าง ๆ มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชมของพวกเขามากขึ้น โดย 65% ของนักช้อปไทยต่างมองหาสินค้าแนะนำจากครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในช่วงเทศกาลช้อป

ข้อมูลที่ 3: การใช้กลยุทธ์กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามเซกเมนต์ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บุคคลเหล่านี้ที่ธุรกิจต่าง ๆ พยายามสื่อสารถึงในช่วงเทศกาลช้อป Mega Sales ในประเทศไทยเป็นใครบ้าง ผลศึกษาล่าสุดจาก Meta พบว่าในปัจจุบัน มีนักช้อปที่มีลักษณะโดดเด่นทั้งหมด 4 ประเภท เพิ่มขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

Meta

  • นักช้อปผู้คลั่งไคล้เทศกาล (51%) นักช้อปกลุ่มนี้เป็นขาประจำที่เปิดรับกับการนำเสนอสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลและมีการวางแผนการช้อปปิ้งในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Meta อยู่เป็นประจำ โดย 75% ของนักช้อปกลุ่มนี้มักจะซื้อของขวัญให้กับตัวเอง และ 45% มักจะซื้อของขวัญให้กับผู้อื่น นอกจากนี้ กว่า 50% ยังซื้อสินค้าใหม่จากแบรนด์ที่พวกเขาค้นพบบนแพลตฟอร์มของ Meta อีกด้วย
  • นักช้อปผู้รอบคอบ (21%) นักช้อปกลุ่มนี้รู้สึกสนุกสนานกับการวางแผนช้อปปิ้งในวัน Mega Sales Day และชื่นชอบตัวเลือกในการชำระเงินแบบ “ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง” เพื่อขยายระยะเวลาในการแบ่งจ่ายเมื่อซื้อสินค้า โดยกว่า 80% เห็นด้วยว่าพวกเขามักจะมองหาการลดราคาและต่อรองราคาสินค้าในช่วงเทศกาล Mega Sales และ 78% ของนักช้อปชาวไทยจะรู้สึกตื่นตัวในการร่วมช้อปในวัน Mega Sales Day จากราคาและส่วนลดที่น่าดึงดูดต่าง ๆ
  • นักช้อปผู้ติดตามอินฟลูเอนเซอร์ (15%) นักช้อปกลุ่มนี้มักจะตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วและพิจารณาซื้อสินค้าตามคำแนะนำของครีเอเตอร์หรือคอนเทนต์จากครีเอเตอร์ที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการแบบเฉพาะบุคคล กว่า 70% ของนักช้อปกลุ่มนี้เปิดรับแบรนด์ใหม่ ๆ และร่วมช้อปในวัน Mega Sales Day จากโปรโมชั่นที่แนะนำโดยอินฟลูเอนเซอร์หรือถูกโปรโมทอยู่บนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ยังมีนักช้อปชาวไทยจำนวนมากถึง 97% ที่ทดลองสินค้าจากแบรนด์ใหม่ ๆ ตามคำแนะนำของอินฟลูเอนเซอร์อีกด้วย
  • นักช้อปผู้มากประสบการณ์ (14%) นักช้อปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์สูงมากและมักจะแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพอยู่เสมอ พวกเขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดและส่วนมากของนักช้อปกลุ่มนี้จะหาข้อมูลสินค้า ไอเท็มเอ็กซ์คลูซีฟ และส่วนลดอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่คุ้มค่ามากที่สุดในวัน Mega Sales Day

ข้อมูลเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจไทยและนักการตลาด

ในช่วงเวลาทองของเทศกาล Mega Sales Days ที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจจึงให้ความสำคัญการในการวางงบประมาณการตลาดที่คุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดและยอดขายที่ได้รับกลับมาจึงเป็นผลลัพธ์สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจรู้สึกว่าคุ้มค่าในทุกเม็ดเงินที่ลงไป

3 กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจไทยและนักการตลาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากที่สุดในช่วงเทศกาลช้อป Mega Sales ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้และต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย

  • เริ่มสร้างความสนใจล่วงหน้า เริ่มจากการสร้างความสนใจในกลุ่มลูกค้าก่อนเทศกาลด้วยการประกาศโปรโมชั่นล่วงหน้า หรือเปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อสร้างกระแสที่น่าตื่นเต้นก่อนช่วงเทศกาลลดราคา โดยผลสำรวจพบว่า 51% ของนักช้อปช่วงเทศกาลมีพฤติกรรมการซื้อของล่วงหน้าในช่วงต้น ๆ ของการเริ่มเทศกาลลดราคา
  • ร่วมมือกับครีเอเตอร์ ร่วมมือกับครีเอเตอร์ที่มีบุคลิกที่สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์ของคุณ และต่อยอดด้วยการโปรโมทช่องทางการตลาดที่มีการสร้างแบรนด์ร่วมกันให้ผู้คนได้รับรู้
  • ตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก เมื่อคุณได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามเซกเมนต์หลัก ๆ แล้ว คุณสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยการมองหาลูกค้ารายใหม่จากการใช้งานระบบอัตโนมัติ แมชชีนเลิร์นนิ่ง และการส่งข้อความเชิงธุรกิจ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยราคาสินค้าที่ดีที่สุด ผลการศึกษาของ Meta ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่มีการวัดผลได้จริง เมื่อมีการนำเทคโนโลยี AI ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้มากขึ้นเข้ามาร่วมใช้ในการวางแคมเปญและการลงโฆษณา โดยเป็นสูตรสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจในช่วงพีคของการช้อปปิ้ง ตัวอย่างเช่น แคมเปญการตลาดที่มีการนำ AI เข้ามาใช้ในช่วง Cyber Week ปีที่ผ่านมาพบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มขึ้นโดยสามารถผลักดันยอดขายให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% และมีการมองเห็นโฆษณาเพิ่มขึ้นกว่า 23% อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดงบประมาณค่าโฆษณาต่อหน่วยได้ถึงกว่า 22% โดยเฉลี่ย

คุณแพร ดำรงค์มงคลกุล Country Director ประจำ Facebook ประเทศไทย จาก Meta มองว่า ในปีนี้ ธุรกิจต่าง ๆ มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ทรงพลังกับกลุ่มนักช้อปในช่วงเทศกาล Mega Sales ที่เติบโตมากขึ้นติดอันดับต้น ๆ ทั้งในระดับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยกล่าวว่า “จากการที่นักช้อปมักจะวางแผนล่วงหน้าก่อนการซื้อสินค้า นักการตลาดจำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเช่นเดียวกัน หากต้องการนำเสนอคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ด้วยชุดเครื่องมือการตลาดของเรา เช่น Advantage Shopping Campaign และ AI ที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อเข้าถึงผู้คนจำนวนมากอย่างไม่มีใครเหมือนบนแพลตฟอร์มในเครือของ Meta เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ช่วยนักโฆษณาในการวางแผนล่วงหน้าก่อนเทศกาลช้อป Mega Sales และเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนความสนใจเป็นยอดขายและการลดราคาโฆษณาต่อชิ้นอีกด้วย”

*เกี่ยวกับผลศึกษา
ผลศึกษา Meta Seasonal Holidays Study ที่จัดทำขึ้นโดย YouGov ได้ทำการสำรวจออนไลน์กับผู้ตอบแบบสอบถาม 14,009 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการช้อปของพวกเขาในช่วงปลายปี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ใน 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ในระดับโลก ผลศึกษาออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Meta ในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจผู้ตอบแบสอบถาม 38,548 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 31 ประเทศทั่วโลก

banner Sample

Related Posts