ไทย ติด 1 ใน 3 ประเทศที่มี ความปลอดภัยไซเบอร์ น้อยที่สุดในโลก

Proxyrack

Proxyrack เผยผลการศึกษาด้านความพร้อมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ระบุชัดประเทศใดมีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมไซเบอร์มากที่สุดในโลก โดยชี้ว่า ประเทศไทยมีคะแนนความเสี่ยงอาชญากรรมไซเบอร์อยู่ที่ 8.83/10 ทำให้ติด 1ใน 3 อันดับแรก ที่นับว่ามีความปลอดภัยไซเบอร์ น้อยที่สุดในโลก

Proxyrack ได้ทำการสำรวจและพิจารณาคะแนนจาก Basel AML Index, คะแนน NCSI, คะแนนดัชนีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระดับการพัฒนาทางดิจิทัล และจำนวนกฎหมายและกฎหมายทางไซเบอร์ในประเทศที่พัฒนาแล้วของโลก เพื่อเปิดเผยประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุด (และน้อยที่สุด) ทางด้านอาชญากรรมไซเบอร์

ประเทศไทย มีคะแนนความเสี่ยงด้านอาชญากรรมไซเบอร์อยู่ที่ 8.83 จาก 10 โดยพบว่า ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยมีความย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปัจจัยของการคำนวน โดยมีการพัฒนาด้านดิจิทัลและดัชนี Basel AML อยู่ในกลุ่มคะแนนที่แย่ที่สุด

Proxyrack

ขณะที่อันดับสูงสุดคือประเทศปานามา โดยมีคะแนนความเสี่ยงอาชญากรรมไซเบอร์อยู่ที่ 9.70 จาก 10 คะแนน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของปานามามีคะแนนไม่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับการพัฒนาทางดิจิทัลที่แย่ที่สุดและดัชนี Basel AML ปานามายังได้รับคะแนนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย

นอกจากนี้ ปานามา ยังมีคะแนน Basel AML Index สูงสุดที่ 5.81 ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายมากที่สุดทั่วโลก ในทางตรงกันข้าม เราเห็นฟินแลนด์มีคะแนนต่ำสุดที่ 2.88 ปานามายังเป็นประเทศที่มีคะแนนการพัฒนาทางดิจิทัลน้อยที่สุดในการศึกษานี้ ด้วยคะแนนการพัฒนาที่ 48.43 อย่างไรก็ตาม สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุด กลับมีคะแนนมากถึง 82.93

banner Sample

Related Posts