ส่องอุดมการณ์ บางจากฯ ผ่านหนังสั้น “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง”

บางจาก

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สะท้อนจุดยืนตัวตนแบรนด์ แสดงความมุ่งมั่นและความพร้อมก้าวไปสู่อนาคต สื่อสารผ่านหนังสั้นโฆษณา “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” #กระจกกับดอกไม้ ที่ปลุกพลังความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดจิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างทุกสิ่งให้เป็นไปได้ ภายใต้แนวคิด “Greenovate to Regenerate – สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด”

หนังสั้นโฆษณา “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” #กระจกกับดอกไม้ ความยาวประมาณ 5 นาที ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเด็กชายตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและลงมือทำตามความฝันของตน สะท้อนพลังขับเคลื่อนและจิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่งของบางจากฯ ที่ตลอดระยะเส้นทางการดำเนินธุรกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อเอาชนะความท้าทายและบริบทแวดล้อม ในขณะที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านนวัตกรรมสีเขียวและการสร้างสมดุลธรรมชาติด้วยจิตวิญญาณอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ

บางจาก

โดยบางจากฯ ได้สื่อสารแบรนด์ไอเดีย Greenovate to Regenerate สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” สะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์บางจากที่ให้ความสำคัญกับการรักษา ‘สมดุล’ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดุลในการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ รักษาสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน ซึ่ง “สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” สำหรับบางจากฯ เป็นการนำสมดุลธรรมชาติมาต่อยอด สรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่รู้จบ

ผ่าน 3 เสาหลัก (pillars) ได้แก่ Regenerative Power สรรค์พลังใหม่ๆ เพื่อการเดินทางอย่างยั่งยืน และพลังงานสะอาด ไปจนถึงพลังที่เติมให้กับชีวิตผ่านเครื่องดื่มต่างๆ และพลังแห่งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมบรรเทาวิกฤตสภาวะภูมิอากาศ Regenerative Innovation สรรค์พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน Regenerative Life สรรค์พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า บนรากฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บางจาก

สามารถชมหนังสั้นโฆษณา“จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” ได้ตั้งแต่วันนี้ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้ YouTube: Bangchak Official , Facebook: Bangchak และ www.bangchak.co.th

เรื่องย่อ The Regenerative Soul สะท้อนตัวตน บางจาก

เรื่อง The Regenerative Soul เล่าเรื่องผ่านเด็กชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง ทุกคนในหมู่บ้านต้องใช้ ชีวิตอยู่ในความมืด เขามีน้องสาวที่นอนป่วยอยู่แต่ในบ้าน วันหนึ่งเขาเห็นโอกาสที่จะทำให้น้องสาวได้เห็นแสงอาทิตย์ เขาจึงได้แบกกระจกเดินขึ้นไปที่ยอดเขา หวังจะให้กระจกสะท้อนกับแสงอาทิตย์มายังหมู่บ้าน เพื่อส่องไปให้ถึงน้องสาวเขาที่นอนป่วยอยู่ ชาวบ้านที่เห็นแสงที่ส่องมาต่างก็ตกใจและประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น แต่แสงส่องมาได้เพียงแค่ครู่เดียวเท่านั้นก็ดับลง ทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความ มืดดั่งเดิม

จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง

ความตั้งใจของเด็กชายเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เด็กชายนำทางพาคนในหมู่บ้านเดินไปยังยอดเขา เมื่อไปถึงยอดเขาก็เห็นกระจกบานแรกที่เขานำขึ้นมาล้มลงแตก เขาและชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างกระจกบานใหม่ขึ้นมาจนสำเร็จ กระจกบานใหม่นี้ใหญ่กว่าเดิม และสามารถตั้งสะท้อนแสงไปยังหมู่บ้านได้ ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และน้องสาวของเขาเองก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นหายจากอาการป่วย

จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง

ความไม่ย่อท้อของเด็กชายในความพยายามที่นำกระจกขึ้นไปยังยอดเขา และทำให้หมู่บ้านได้รับแสงสว่างผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นพลังและจิตวิญญาณของ บางจาก ในการไม่หยุดพัฒนา อีกทั้งความร่วมมือของคนในหมู่บ้านก็สะท้อนถึงความร่วมมือในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบางจากฯ เพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อทุกชีวิต

ดั่งประโยคตอนท้ายที่ว่า “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างทุกสิ่งให้เป็นไปได้”

บางจากฯ Greenovate to regenerate สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด

#40ปีบางจาก

#Bangchak40yrs

#GreenovateToRegenerate

#สมดุลธรรมชาติสรรค์พลังไม่สิ้นสุด

#กระจกกับดอกไม้

banner Sample

Related Posts