กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา “Bridging Humanity and AI”

Bridging Humanity and AI

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะจัดงานเสวนาวิชาการเชิงนวัตกรรม (Think Tank) ในเรื่อง  “Bridging Humanity and AI” จะเป็นอย่างไร เมื่อมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ ร่วมมือกันสร้างสรรค์สื่อ  เพื่อยกระดับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2 โดยเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียง ความรู้ และ ประสบการณ์ ด้าน AI (Artificial intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์  อาทิ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ คณะกรรมการและนักวิจัย สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT), ผู้บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด, นายนพ ธรรมวานิช กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA),นายพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้ง Ad Addict,

นายโชค วิศวโยธิน CEO บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด, ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, นายเมธากวี สีตบุตร Prompt Engineer ผู้สร้างสรรค์ผลงานจาก AI, นางสาวพิมพ์ลภัทร ไชยวิริยะโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด, ตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ นายอัศวิน อัศวพิทยานนท์ Senior Graphic Designer บริษัท ดาต้าเอ็กซ์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์ พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลอง Tools และได้เรียนเทคนิคการใช้ AI จากผู้มีประสบการณ์ตัวจริง นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อยกระดับการทำงานสื่อในอนาคต เหมาะสำหรับผู้บริหารและคนทำงานด้านสื่อทุกสาขา

ทั้งนี้ จะมีการจัดงานเสวนาในเรื่อง  “Bridging Humanity and AI” ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 -15.30 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ห้อง Ballroom 1 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่  https://www.thaimediafund-thinktank2.com

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่

Website : www.thaimediafund.or.th

Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial

Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

banner Sample

Related Posts