ส่อง 5 เทคโนโลยี ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

TrueDigitalPark

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่เพียงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในโลกดิจิทัล แต่ยังนำมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการสร้างสภาวะแวดล้อมสีเขียวอย่างยั่งยืนเป็นอีกโจทย์ที่ท้าทาย ที่หลายภาคส่วนต่างให้ความสำคัญ ท่ามกลางสภาวะโลกร้อนและฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย

“ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ตั้งอยู่ใจกลาง Bangkok CyberTech District ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในพื้นที่เดียว ได้ออกแบบก่อสร้างพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ลดการสร้างมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ภายนอกมากกว่า 20,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ที่สำคัญยังช่วยป้องกันน้ำท่วมให้พื้นที่โดยรอบ ทำให้ได้รับ LEED Gold Certified จากสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา ขึ้นแท่นอาคารมิกซ์ยูสที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในย่านปุณณวิถี และมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับ LEED Gold Certified

นอกจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแล้ว ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังมีเรื่องล้ำๆ อื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ พร้อมแล้ว อยากชวนมารู้จัก 5 เทคโนโลยีล้ำสมัยที่นี่กันได้

1.ระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) หรือ ตัวอาคารที่สามารถควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แบบอัจฉริยะ รวมถึงควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าผ่านแท็บเล็ต (Smart Lighting) ซึ่งจะช่วยปรับลดการทำงานของระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างในอาคาร ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (District Cooling) ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็น โดยน้ำที่ทำความเย็นจากระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (Central Chiller Plant) จะส่งไปยังท่อหลักแต่ละส่วน แล้วกระจายไปยังส่วนต่างๆ ในอาคาร ระบบนี้จะช่วยประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการทำความเย็นด้วยอากาศ และมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบทำความเย็นด้วยน้ำแบบแยกส่วน (Individual Water-Cooled System)

3.โซล่าเซลล์ ผลิตพลังงานทดแทน สร้างพลังงานหมุนเวียนด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร บนหลังคา เพื่อสร้างพลังงานทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 285,152 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

4.ระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยประหยัดน้ำประปารดน้ำต้นไม้ได้ 100% พร้อมนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 1,930,010.50 ลิตรต่อปี

5.หอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” นวัตกรรมการฟอกอากาศให้สะอาด ปลอดฝุ่น PM2.5 เพื่อผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และบริเวณใกล้เคียง ได้ประมาณ 100,000 คนต่อวัน ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีการฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด

 

banner Sample

Related Posts