กรุงเทพประกันภัย ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยฯ ตลอดปี 2567 แบ่งเบาภาระลูกค้าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

Bangkok-Insurance

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของลูกค้าและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้า โดยการขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยทุกประเภทผ่านบัตรเครดิต 0% ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
มาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต
– ลูกค้าบุคคลที่ทำประกันภัยทุกประเภท (ยกเว้น พ.ร.บ.รถยนต์) ทั้งกรมธรรม์ใหม่และต่ออายุ และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
– กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 และชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
– การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 0% ได้นาน 10 เดือน
– การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% ได้นาน 6 เดือน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบัตรกรุงไทย (KTC)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่  www.bangkokinsurance.com/product/paychannel หรือสอบถามโทร. 0 2285 8888
banner Sample

Related Posts