TCC Tech เผยแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่ออนาคตธุรกิจ

TCC Tech

TCC Tech  สำรวจโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวถูกครอบงำจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง และเทคโนโลยี ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นไม่เพียงแต่เพื่อให้อยู่รอดแต่ยังต้องเติบโตขึ้นด้วย แต่การพิชิตเส้นทางแห่งโลกธุรกิจที่ทั้งสูงชันและซับซ้อนนี้ ยังคงมีโอกาสเสมอสำหรับผู้ที่พร้อมปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ และปฏิรูปเพื่อสร้างโอกาส โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่ออนาคตของธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่บรรดาผู้นำในวงการนำมาปรับใช้ว่าคืออะไร เราจะพาคุณไปสำรวจร่วมกัน

กุญแจสู่ทางรอด

วารสารบทความวิจัยชั้นนำระดับโลกทั้งจาก Forbes และ Gartner ต่างให้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า Digital Transformation หรือ การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลง ได้กลายเป็นหัวใจหลักสำหรับบรรดาธุรกิจเมื่อต้องเผชิญมรสุม รวมถึงต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ

สำหรับการสนทนากับกลุ่มผู้บริหารของ TCC Technology ( TCC tech ) ได้ให้มุมมองที่เป็นเสมือนกุญแจเสริมข้อสรุปดังกล่าวเช่นกัน ภายใต้ 3 คำที่จำง่าย ขึ้นต้นด้วย “C-D-E” ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการปรับตัวและเติบโตในปีข้างหน้านี้

C: Comprehensive approach: บริการครอบคลุมต่อยอดสู่ความเป็นอัจฉริยะ

จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก สู่บริการที่ครอบคลุมรอบด้านให้กับธุรกิจ เสมือนขุมพลังที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อยกระดับการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ  อีกทั้งในยุคนี้ การมุ่งสู่ “ความอัจฉริยะ” จะไม่ใช่ทางเลือกเท่านั้น แต่เป็นหนทางหนึ่งเพื่อความอยู่รอด

D: Distributed model: โมเดลกระจายการดำเนินงาน

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการ คือ การปรับรูปแบบการดำเนินงานจากเดิมซึ่งเป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized) ไปเป็นรูปแบบการกระจาย(Distributed Operations) ซึ่งธุรกิจหลายภาคส่วนกำลังเริ่มเบนเข็มไปสู่การกระจายความสามารถเพื่อลดการพึ่งพาจากส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นจากการประสานกับผู้รู้และเชี่ยวชาญในภูมิภาคต่างๆ การให้คำปรึกษา รวมถึงกลยุทธ์การใช้ทีมงานต่าง ๆที่ประสานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

E: Elements of Process Transformation: การปรับเป็นกระบวนการเฉพาะส่วน

ภาคธุรกิจต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนรูปแบบงานบริการจากการนำเสนอแนวทางเพียงแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะกับลูกค้าทุกคน โดยหันมาใช้โมเดลของการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการเฉพาะส่วนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการบางส่วนตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบ การสร้าง การดำเนินการ หรือการจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการในแนวทางที่เหมาะสม ตอบโจทย์ และบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Resilience in the Uncertain Times: สร้างความพร้อม นำทัพมุ่งสู่โอกาส

คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCtech) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความพร้อมในการมุ่งสู่โอกาสหากเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคต ความสามารถในการฟื้นตัวหรือล้มแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังกลายเป็นทักษะสำคัญ เนื่องจากภัยคุกคามรอบด้านยังคงเป็นสิ่งที่ต้องประสบพบเจอ TCCtech ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับและเปลี่ยนธุรกิจในเชิงรุก โดยมีเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า พร้อมช่วยลูกค้าคว้าโอกาสใหม่ ๆ และช่วยเหลือลูกค้าในการเสริมสร้างเกราะป้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเดินหน้าต่อเนื่องอย่างไม่มีสะดุด

Customization at Scale: เปิดโอกาส เลือกสิ่งที่ใช่

คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCtech) กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบความต้องการในการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่การซื้อขายจะอยู่ในรูปแบบที่เหมือนกัน (on-shelf) สู่ความต้องการเลือกใช้บริการในรูปแบบ Customization โดยทีซีซีเทคมุ่งหวังที่จะพัฒนาบริการให้เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรของลูกค้าสามารถยกระดับสู่ความสำเร็จได้

Forward-Thinking for Sustainability: เตรียมผู้นำเทคในอนาคตสู่ความยั่งยืน

คุณวลีพร สายะสิต GM TCCtech เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังผูกจิตสำนึกต่อสังคมด้วย การดึงดูดคนรุ่นใหม่มากความสามารถซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบต่อโลกเป็นอันดับต้น ๆ จะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโดยรวมในประเทศ การเปิดรับเทคโนโลยีไม่ได้ถูกปิดกั้นแค่ในมุมมองของนวัตกรรมอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังต้องเน้นถึงผลต่อการพัฒนาความร่วมมือกับลูกค้า พาร์ทเนอร์เพื่อให้มีชุมชนที่น่าอยู่มากขึ้นและเร่งสปีดไปสู่เป้าหมาย Net Zero

แม้ว่าอุปสรรคทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นจะฝ่าไปได้ไม่ง่าย แต่สิ่งสำคัญคือ พึงระลึกถึงโอกาสมากมายที่รออยู่ข้างหน้า การเปิดรับ DigitalTransformation การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และการยึดถือแนวทางให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง องค์กรจะไม่ได้แค่มีโอกาสรอด แต่ยังจะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งนี้ ตามที่เหล่าผู้บริหารได้ให้ทัศนะถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ การสร้างประสบการณ์เฉพาะเจาะจง และการเตรียมผู้นำที่เหมาะสมในอนาคตสู่ความยั่งยืนจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในปีต่อ ๆ ไป อย่าได้ตระหนกตกใจ แล้วออกไปไล่คว้าโอกาสที่ปรารถนากัน!

banner Sample

Related Posts