ทรูมูฟ เอช ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 9 เป็นจำนวน 8,163,886,000 บาท

ทรูมูฟ เอช

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม รับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ย่าน 905 – 915 MHz คู่กับ 950 -960 MHz งวดที่ 9 จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) จำนวน 8,163,886,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 1-8 TUC ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 65,311,088,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

 

banner Sample

Related Posts