ปัญญาประดิษฐ์ ปฏิวัติตลาดแรงงานไทย: ใครรอด ใครร่วง?

ปัญญาประดิษฐ์

TheReporterAsia – ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดแรงงานทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสนี้ได้ ในขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ แต่รายงานล่าสุดจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานไทยอาจไม่รุนแรงอย่างที่คิด

ผลสำรวจ CEO ไทยโดย PwC ในปี 2024 พบว่า 61% ของ CEO เชื่อว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ 58% มองว่าจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ให้กับพนักงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 36% ของ CEO เท่านั้นที่เริ่มนำ AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย

สายงานในภาคบริการ จำนวนการจ้างงาน (‘000)
งานด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 23.8
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 28.8
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค 95.1
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 93.7
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 35.9
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 3,436.9
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 475.6
กิจกรรมทางศิลปะ ความบันเทิง และการนันทนาการ 148.8
การก่อสร้าง 1,765.2
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 73.5
การศึกษา 60.4
งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 39.3
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 914.2
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 685.6
การจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล 21.6

ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้มาแทนที่ แต่มาเพิ่มประสิทธิภาพ

แม้ว่า AI จะมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างที่เคยเป็นของมนุษย์ แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า AI จะไม่ได้เข้ามาแทนที่แรงงานทั้งหมด แต่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการทำงาน โดยเฉพาะในภาคบริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 52.4% ของ GDP ไทย

งานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นงานที่ใช้ทักษะด้านวิชาการและงานออฟฟิศทั่วไป เช่น ธุรกิจการเงิน บริการด้านเทคนิค ธุรกิจสื่อสาร และดีไซน์ ขณะที่งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านและการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เช่น การสอน การดูแลสุขภาพ และการบริการลูกค้าโดยตรง จะยังคงมีความต้องการสูง

แม้ว่าจำนวนแรงงานที่คาดว่าจะถูกแทนที่ด้วย AI จะมีเพียง 3.5% ของแรงงานในภาคบริการทั้งหมด แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นไม่น้อยเลย โดยคาดว่าจะกระทบต่อ GDP ภาคบริการถึง 34.7% เนื่องจากงานที่เสี่ยงต่อการถูกแทนที่มักเป็นงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น งานด้านการเงินและการลงทุน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเสนอให้บุคลากรด้านวิชาการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ ภาคธุรกิจควรลงทุนในการพัฒนาทักษะใหม่ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการนำ AI มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

#AI #ตลาดแรงงาน #อนาคตการทำงาน #KResearch #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts