AIS ผนึกกำลังนิคมฯ โรจนะ พลิกโฉมสู่ Smart Industrial 4.0

Smart Industrial

AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค Smart Industrial 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยี 5G และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของประเทศ AIS ได้วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุม ทั้งเครือข่าย 5G และ Fiber Optic เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม

“เป้าหมายของเราคือ การนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะมาสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการผลิต” นายสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออก ของ AIS กล่าว

เทคโนโลยี 5G: หัวใจสำคัญของ Smart Industrial 4.0

AIS ได้นำเสนอโซลูชัน Smart Solution ที่หลากหลาย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G อาทิ:

  • 5G Private Network: เครือข่าย 5G ส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของภาคอุตสาหกรรม
  • 5G Smart Factory: ระบบบริหารจัดการโรงงานอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
  • Smart Meter & Environment Sensor: ระบบตรวจวัดและควบคุมการใช้พลังงานและสภาพแวดล้อมในโรงงาน
  • Smart Tracking: ระบบติดตามยานพาหนะและสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่: พร้อมสำหรับอนาคต

คุณภคิน ชลรัตนหิรัญ General Manager ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นSmart Industrial 4.0”

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ มีพื้นที่กว่า 1,987 ไร่ และเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ล่าสุดในพื้นที่ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ด้วยทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบ และโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน

การลงทุนในเทคโนโลยี 5G และSmart Industrial 4.0 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#AIS #5G #SmartIndustrial40 #นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ #EEC

banner Sample

Related Posts