บลูพอร์ต หัวหิน จับมือ อินทนิล-Goodmate สร้างสุขภาพดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนหัวหิน

บลูพอร์ต หัวหิน

บลูพอร์ต หัวหิน ศูนย์การค้าและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ ร่วมกับ เดอะคอลเลคชั่น พิพิธภัณฑ์รถคลาสสิค ภาพวาด และงานศิลป์ จับมือกับ อินทนิล แบรนด์เครื่องดื่มภายใต้ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (มหาชน) และ นมโอ๊ต Goodmate จาก บริษัท ชบาบางกอก จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งใหญ่ เนื่องในวันดื่มนมโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 มุ่งส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับเด็กนักเรียนกว่า 300 คน ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ อำเภอหัวหิน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นมากกว่าการส่งมอบเครื่องดื่มและนมโอ๊ตเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ของอินทนิล และการส่งมอบต้นกล้าพร้อมแก้วเพาะจากพลาสติกชีวภาพให้นักเรียนนำไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและชุมชน

ผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งบลูพอร์ต หัวหิน, อินทนิล และ Goodmate ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเยาวชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายเสฏฐวุฒิ นิพลเวชไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อินทนิล ไม่เพียงมุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีผ่านเครื่องดื่มคุณภาพ แต่ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน”

ด้านนายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กรรมการผู้จัดการบลูพอร์ต หัวหิน กล่าวเสริมว่า “บลูพอร์ต หัวหินมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เราเชื่อว่าการลงทุนในเยาวชนและสิ่งแวดล้อมคือการลงทุนเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน”

บลูพอร์ต หัวหิน

มากกว่ากิจกรรม CSR คือพันธกิจเพื่อสังคม

กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กนักเรียน แต่ยังเป็นการจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกใบนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน

บลูพอร์ต หัวหิน, อินทนิล และ Goodmate ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและสังคมไทยต่อไป

#บลูพอร์ตหัวหิน #อินทนิล #Goodmate #วันดื่มนมโลก #วันสิ่งแวดล้อมโลก #CSR #ความยั่งยืน #เยาวชน #อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

banner Sample

Related Posts