เวิลด์แก๊ส ผนึกกำลัง Food Event ปฏิวัติการจัดการขยะเทศกาลอาหาร สู่ “ZERO WASTE”

เวิลด์แก๊ส

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เจ้าของแบรนด์แก๊สหุงต้ม “เวิลด์แก๊ส” เดินหน้าโครงการ “เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn” ร่วมกับผู้จัดงานเทศกาลอาหารชื่อดัง สร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน หวังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะเหลือทิ้ง

ปัญหาขยะล้นเมืองและการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเทศกาลอาหารที่มักก่อให้เกิดขยะจำนวนมหาศาล ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ริเริ่มโครงการ “เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในงานเทศกาลอาหาร

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม เราต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาขยะและร่วมมือกันลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด”

โครงการ “เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn” เน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยจัดให้มีจุด “Food Waste Station” พร้อมถังขยะแยกประเภทอย่างชัดเจน ได้แก่ ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะเศษอาหาร และถังขยะทั่วไป นอกจากนี้ ยังมี “Green Mentor” คอยให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วมงาน

สิ่งที่น่าสนใจของโครงการนี้คือ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างเป็นรูปธรรม ขยะรีไซเคิลจะถูกส่งต่อให้กับโครงการ “วน” (Won Project) เพื่อนำไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ต่อ ขยะเศษอาหารจะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี

เวิลด์แก๊ส
คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

“เราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดได้อย่างมาก และยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะเหลือทิ้งอีกด้วย” คุณชมกมล กล่าวเสริม

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้เริ่มนำร่องโครงการนี้ในงานเทศกาลอาหารที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน เช่น รายการลิ้นติดโปร และรายการเปรี้ยวปาก โดยตั้งเป้าที่จะขยายผลโครงการนี้ไปยังงานเทศกาลอาหารอื่นๆ ในอนาคต

ผลกระทบเชิงบวกที่คาดหวัง:

  • ลดปริมาณขยะ: คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดปริมาณขยะในงานเทศกาลอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ: ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อ สร้างรายได้และลดต้นทุนในการจัดการขยะ
  • สร้างความตระหนักรู้: โครงการนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะและส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในสังคม

#เวิลด์แก๊สZEROWASTE #Youทิ้งWeTurn #เทศกาลอาหารสีเขียว #จัดการขยะอย่างยั่งยืน #รักษ์โลก

banner Sample

Related Posts