สามารถเทลคอม เดินหน้าเต็มสูบ! ชูธงโซลูชันรักษ์โลก ตอบโจทย์ ESG

สามารถเทลคอม

ในยุคที่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) กลายเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรทั่วโลก บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของไทย ไม่รอช้า ประกาศเดินหน้าเต็มกำลัง นำเสนอโซลูชันสุดล้ำ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ESG หรือ Environmental, Social, and Governance คือ กรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นมาตรฐานที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญ และเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถเทลคอม พร้อมตอบโจทย์ทุกมิติของ ESG

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ของสามารถเทลคอม เผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมทุกมิติของ ESG ได้แก่

  • โซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม: โซลาร์เซลล์ (Solar Energy), ระบบเฝ้าระวังมลพิษ (Pollution Monitoring), ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
  • โซลูชันเพื่อสังคม: Smart CCTV ที่ใช้ AI วิเคราะห์ภาพ, ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate Recognition System), ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ (Traffic Light System), และ PowerSchool แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา
  • โซลูชันเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี: โซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

The BEST for Sustainability: กลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของสามารถเทลคอม

นอกจากนี้สามารถเทลคอม ยังได้วางกลยุทธ์ “The BEST for Sustainability” เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันและบริการที่เป็นเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

นางสาวโชติกา กล่าวเสริมว่า “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อน ESG ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วย”

#สามารถเทลคอม #ESG #ความยั่งยืน #เทคโนโลยี #นวัตกรรม #สิ่งแวดล้อม #สังคม #บรรษัทภิบาล

banner Sample

Related Posts