ดัชนีราคาผู้บริโภค สิงคโปร์ พุ่ง เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัว

สิงคโปร์

กรมสถิติ สิงคโปร์ รายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่าราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาที่พักอาศัยและค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้น ในขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลยังคงทรงตัวที่ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคโดยทั่วไปซื้อหา ซึ่งมักใช้เป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีราคาผู้บริโภคของ สิงคโปร์ อยู่ที่ 116.6 เพิ่มขึ้นจาก 115.8 ในเดือนเมษายน 2567 และ 113.0 ในเดือนพฤษภาคม 2566

การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค ส่วนใหญ่มาจากราคาที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาที่พักอาศัยนี้เป็นผลมาจากราคาเช่าที่สูงขึ้นและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ราคาอาหาร ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาอาหารที่ไม่รวมบริการจัดเลี้ยงอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การขนส่ง การสันทนาการและวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพ และสินค้าเบ็ดเตล็ดและบริการต่างๆ ในขณะที่ราคาเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ยังคงทรงตัวที่ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับปานกลาง

นักเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์จะยังคงอยู่ในระดับปานกลางในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ลดลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ราคาที่พักอาศัยที่สูงขึ้นและอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งอาจทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้

รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ เช่น การให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และการควบคุมราคาสินค้าและบริการบางประเภท

ผลกระทบต่อประชาชน

การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องเช่าบ้าน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ประชาชนมีเงินเหลือสำหรับการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อยังส่งผลกระทบต่อการออมและการลงทุนของประชาชนอีกด้วย

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อต่อประชาชน และได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว เช่น การให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และการควบคุมราคาสินค้าและบริการบางประเภท

#สิงคโปร์ #เศรษฐกิจ #เงินเฟ้อ #ดัชนีราคาผู้บริโภค #ราคาสินค้า #ราคาบริการ #ที่พักอาศัย #อาหาร #ค่าครองชีพ #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts