อัตราเงินเฟ้อ มาเลเซียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แตะ 2.0% ในพฤษภาคม 2567

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ ของมาเลเซียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.0% ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีคะแนนดัชนีอยู่ที่ 132.8 เทียบกับ 130.2 ในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า กรมสถิติมาเลเซีย (DOSM) รายงานวันนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

การเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มหลัก ได้แก่ ที่อยู่อาศัย น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ และเชื้อเพลิงอื่นๆ (3.2%) ร้านอาหารและบริการที่พัก (3.2%) และการดูแลส่วนบุคคล การคุ้มครองทางสังคม และสินค้าเบ็ดเตล็ดและบริการ (3.0%) ในขณะเดียวกัน เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลงติดลบ 0.2% และการประกันภัยและบริการทางการเงินลดลงติดลบ 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

หัวหน้านักสถิติของมาเลเซีย Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin แจ้งว่าอัตราเงินเฟ้อสำหรับที่อยู่อาศัย น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ และเชื้อเพลิงอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็น 3.2% (เมษายน 2567: 3.0%) การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มย่อยของการจัดหาน้ำและบริการเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย 32.1% (เมษายน 2567: 31.6%) สิ่งนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าภาษีน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำในประเทศใน Perak ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อสำหรับร้านอาหารและบริการที่พักเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% (เมษายน 2567: 3.5%) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มย่อยหลักของบริการจัดเตรียมเครื่องดื่มเป็น 4.1% (เมษายน 2567: 3.9%)

อัตราเงินเฟ้อสำหรับการดูแลส่วนบุคคล การคุ้มครองทางสังคม และสินค้าเบ็ดเตล็ดและบริการเพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับ 3.1% ในเดือนเมษายน 2567 การเพิ่มขึ้นนี้มาจากการใช้จ่ายในหมวดเครื่องประดับและนาฬิกาที่ 16.5% (เมษายน 2567: 17.0%)

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีสัดส่วน 29.8% ของน้ำหนัก CPI ทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นช้าลง 1.8% ในเดือนพฤษภาคม 2567 (เมษายน 2567: 2.0%) กลุ่มย่อยหลักของอาหารที่บ้านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.5% ในเดือนพฤษภาคม 2567 (เมษายน 2567: 0.4%) หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายผักบันทึกการเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 4.8% เมื่อเทียบกับ 3.2% ในเดือนเมษายน 2567 ในบรรดาผักที่บันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก ได้แก่ กระเทียม หอมใหญ่ พริกหยวก และแตงกวา

อัตราเงินเฟ้อสำหรับหมวดค่าใช้จ่ายเนื้อสัตว์ลดลงติดลบ 0.3% ในเดือนพฤษภาคม 2567 (เมษายน 2567: -0.9%) เนื้อไก่ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 32.6% ในหมวดค่าใช้จ่ายเนื้อสัตว์ยังคงอยู่ในแดนลบที่ -0.8% (เมษายน 2567: -3.5%) จากข้อมูลที่รวบรวมโดย DOSM ราคาเฉลี่ยของไก่มาตรฐานในมาเลเซียสำหรับเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 10.42 ริงกิตต่อกิโลกรัม เทียบกับ 10.45 ริงกิตต่อกิโลกรัมในเดือนพฤษภาคม 2566 (เมษายน 2567: 10.13 ริงกิต)

ในขณะเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของไก่มาตรฐานในคาบสมุทรมาเลเซียสำหรับเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 9.71 ริงกิตต่อกิโลกรัม เทียบกับ 9.92 ริงกิตต่อกิโลกรัมในเดือนพฤษภาคม 2566 (เมษายน 2567: 9.33 ริงกิต) นอกเหนือจากนั้น การดำเนินโครงการราคาสูงสุดในช่วงเทศกาล (SHMMP) สำหรับเทศกาล Kaamatan และ Gawai Day 2024 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าราคาจะยังคง ổn địnhในช่วงเทศกาล

ในขณะเดียวกัน กลุ่มย่อยหลักของอาหารนอกบ้านแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นที่ช้าลงที่ 3.4% เมื่อเทียบกับ 4.0% ในเดือนก่อนหน้า ในบรรดารายการที่บันทึกการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ได้แก่ ข้าวกับข้าว Nasi lemak และ Cooked Beef

อัตราเงินเฟ้อสำหรับการขนส่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.9% ในเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับ 0.8% ในเดือนเมษายน 2567 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากกลุ่มย่อยหลักของการใช้งานอุปกรณ์ขนส่งส่วนบุคคลซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 1.4% ในเดือนพฤษภาคม 2567 (เมษายน 2567: 1.3%) ราคาน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว RON97 เฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 3.47 ริงกิตต่อลิตร เทียบกับ 3.35 ริงกิตต่อลิตรในเดือนพฤษภาคม 2566 (เมษายน 2567: 3.47 ริงกิต)

หัวหน้านักสถิติของมาเลเซีย Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในระดับรัฐ ส่วนใหญ่ของรัฐมีการบันทึกการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อของประเทศที่ 2.0% อย่างไรก็ตาม สี่รัฐมีการบันทึกการเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับเงินเฟ้อของประเทศ ได้แก่ Pulau Pinang (3.3%), Sarawak (2.8%), Pahang (2.6%) และ Selangor (2.4%) ทุกรัฐมีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม การเพิ่มขึ้นสูงสุดบันทึกโดย Selangor ที่ 3.4% ตามด้วย Pulau Pinang (2.7%), Perlis (2.0%), Sarawak (1.9%), Pahang (1.8%) และ Wilayah Persekutuan Putrajaya (1.8%) ในขณะเดียวกัน รัฐอื่นๆ เพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ 1.8% ในเดือนพฤษภาคม 2567

อัตราเงินเฟ้อรายเดือนโดยรวมสำหรับเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับ 0.2% ที่บันทึกไว้ในเดือนก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อสำหรับที่อยู่อาศัย น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ และเชื้อเพลิงอื่นๆ (0.6%) สารสนเทศและการสื่อสาร (0.6%) อาหารและเครื่องดื่ม (0.3%) และร้านอาหารและบริการที่พัก (0.3%) ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 1.9% ในอัตราเดียวกับที่บันทึกไว้ในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารและบริการที่พัก (3.3%) และอาหารและเครื่องดื่ม (2.9%)

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศอื่นๆ ที่เลือก อัตราเงินเฟ้อในมาเลเซีย (2.0%) ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในเวียดนาม (4.4%) ฟิลิปปินส์ (3.9%) สหรัฐอเมริกา (3.3%) อินโดนีเซีย (2.8%) และสาธารณรัฐเกาหลี (2.7%) อย่างไรก็ตาม อัตรานี้สูงกว่าประเทศไทย (1.5%) และจีน (0.3%)

#มาเลเซีย #เงินเฟ้อ #เศรษฐกิจ #CPI #DOSM

banner Sample

Related Posts