ETDA เปิด ‘คู่มือดูแลโฆษณาออนไลน์’ ปราบโฆษณาหลอกลวง

ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศ “คู่มือการดูแลโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ภายใต้ “กฎหมาย DPS (Digital Platform Services)” เพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลโฆษณาออนไลน์แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศไทย การประกาศใช้คู่มือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย และมีนัยยะสำคัญต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภค

โฆษณาหลอกลวง: ปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจดิจิทัล

โฆษณาหลอกลวงและการโฆษณาที่ชักชวนให้กระทำผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่กัดกร่อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในธุรกิจออนไลน์มาอย่างยาวนาน ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง แต่ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธุรกิจออนไลน์โดยรวมอีกด้วย จากข้อมูลของ ETDA พบว่าในปี 2566 มีผู้เสียหายจากการหลอกลวงทางออนไลน์กว่า 10,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโฆษณาที่ชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแม้แต่การพนันออนไลน์ ซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

คู่มือ ETDA ที่ประกาศออกมานี้ ถือเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาโฆษณาหลอกลวงและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย คู่มือนี้ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติที่สำคัญหลายด้าน ได้แก่

  • การพิสูจน์และยืนยันตัวตน: ผู้ลงโฆษณาต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือการใช้ข้อมูลปลอม
  • การตรวจสอบโฆษณา: แพลตฟอร์มดิจิทัลต้องมีระบบตรวจสอบโฆษณาทั้งก่อนและหลังการเผยแพร่ เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาเป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
  • การจัดเก็บข้อมูล: แพลตฟอร์มต้องเก็บข้อมูลผู้ลงโฆษณาและประวัติการลงโฆษณา เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
  • ช่องทางการร้องเรียน: ผู้บริโภคต้องสามารถร้องเรียนโฆษณาที่น่าสงสัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

โอกาสทองของธุรกิจไทย

การประกาศใช้คู่มือ ETDAนี้ นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสทองให้กับธุรกิจไทยในหลายด้าน

  • ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น: ธุรกิจที่ปฏิบัติตามคู่มือ ETDAจะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ยอดขายและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
  • การแข่งขันที่เป็นธรรม: คู่มือนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกธุรกิจ ทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเป็นธรรมมากขึ้น
  • โอกาสในการเติบโต: ธุรกิจที่สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ได้ จะมีโอกาสในการเติบโตในตลาดออนไลน์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

นักธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาคู่มือ ETDAอย่างละเอียด และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค และให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ทั้งนี้คู่มือการดูแลโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของ ETDAเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย การปรับตัวและใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ จะเป็นโอกาสทองสำหรับธุรกิจไทยในการเติบโตและแข่งขันในตลาดออนไลน์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

#ETDA #โฆษณาออนไลน์ #ธุรกิจดิจิทัล #ความน่าเชื่อถือ #โอกาสทางธุรกิจ

banner Sample

Related Posts