รัฐบาลปลุกพลังคนไทย ร่วมปลูกป่าทั่วประเทศ ถวายความจงรักภักดี

72 ล้านต้น

โครงการ “72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ โครงการนี้มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ 72 ล้านต้นทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า “โครงการนี้เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้ แต่เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นไม้เหล่านี้จะกลายเป็นปอดของประเทศ ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม”

ต้นไม้เศรษฐกิจ สู่ความมั่งคั่งของชุมชน

กล้าไม้ที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนฟรีนั้น ไม่เพียงแต่เป็นพันธุ์ไม้ที่สำคัญต่อระบบนิเวศ แต่ยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น สัก มะค่าโมง พะยูง แดง ยางนา และประดู่ป่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ยังช่วยลดการพังทลายของดิน เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และลดความรุนแรงของภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน

72 ล้านต้น สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 13 ว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 15 ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน การปลูกต้นไม้จำนวนมากจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

คำเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยสามารถขอรับกล้าไม้ได้ฟรีที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ และร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย

#ปลูกเพื่อพ่อ #72ล้านต้น #พลิกฟื้นผืนป่า #เฉลิมพระเกียรติ #สิ่งแวดล้อม #ความยั่งยืน #เศรษฐกิจ #SDG13 #SDG15

banner Sample

Related Posts