NT ผนึกกำลัง สปป.ลาว พัฒนา Data Center ระดับภูมิภาค

NT Data Center

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย Dr.Sthabandith Insisiengmay ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแผนการและการลงทุน และ Mr. Keovisouk Solaphom ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ NT Data Center เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา Data Center ที่ทันสมัยใน สปป.ลาว

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า “การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ NT ในการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในภูมิภาค เราพร้อมที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว”

NT Data Centerถือเป็นศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ทันสมัย และเครือข่ายการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนศูนย์ Data Centerมากถึง 13 แห่งทั่วประเทศ การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

นอกจากนี้ NT Data Centerที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการทดลองและพัฒนาระบบ AI ที่จะนำไปใช้ใน Data Centerของ สปป.ลาว ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล และส่งเสริมการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ

NT Data Center

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น Data Center ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล การพัฒนา Data Center ใน สปป.ลาว จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความร่วมมือระหว่าง NT และ สปป.ลาว ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

#NT #DataCenter #สปป.ลาว #เศรษฐกิจดิจิทัล #ความร่วมมือระหว่างประเทศ #เทคโนโลยี #นวัตกรรม #AI #การลงทุน #โครงสร้างพื้นฐาน #อาเซียน

banner Sample

Related Posts