แสนสิริ เทขายหุ้น ฉัตรนลิน จำกัด 44.90% ให้กองทุนเอ็กซ์สปริง

แสนสิริ

แสนสิริ หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ได้ประกาศขายหุ้นในบริษัทลูก “ฉัตรนลิน” ในสัดส่วน 44.9% ให้กับกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง มูลค่ากว่า 240 ล้านบาท การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ของแสนสิริ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและโอกาสในการเติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การขายหุ้นในครั้งนี้ถือเป็นดีลสำคัญที่สะเทือนวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยบริษัท ฉัตรนลิน จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของแสนสิริ จะกลายเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแสนสิริและกองทุนเอ็กซ์สปริง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 55.10% และ 44.90% ตามลำดับ

เป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริษัท แสนสิริ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การตัดสินใจขายหุ้นในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บริษัท ฉัตรนลิน จำกัด มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แสนสิริสามารถร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของแสนสิริในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

#แสนสิริ #ฉัตรนลิน #เอ็กซ์สปริง #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #ธุรกิจ

banner Sample

Related Posts