Amdocs Network Solutions ครองแชมป์ 2 รางวัลด้านสุดยอดนวัตกรรม

แอมดอกซ์ ผู้ให้บริการด้านระบบบริการลูกค้าชั้นได้รับรางวัล VoLTE Innovation of the Year หรือรางวัลนวัตกรรมแห่งปีทางด้าน Amdocs advanced voice/video calling solution ซึ่งเป็นโซลูชั่นของการสั่งการด้วยภาพและเสียง

ขณะที่บริการ แอมดอกซ์ Centralized Management และบริการ Optimization Solution ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Network Optimization Innovation of the Year

จากงาน Telecom Asia Readers’ Choice & Innovation Awards 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเป็นงานประกาศรางวัลประจำปีทางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลงานทางด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับการโหวตจากผู้ให้บริการชั้นนำในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

สำหรับ The Amdocs Centralized Management and Optimization solution คือโซลูชั่นระบบการสื่อสาร แบบไร้สาย (RAN ) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการทางด้านเครือข่ายมือถือ สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม และรองรับ การใช้งานในเครือข่าย 2G, 3G, and LTE/ 4G สำหรับประสิทธิภาพทางการใช้งานข้อมูลร่วมกัน (Data Sharing) การใช้งานในระบบอัตโนมัติ

การใช้งานของเครือข่ายที่มีความสามารถสูงและอุปกรณ์ที่มีความอิสระ จะเข้ามามีส่วนช่วยให้ผู้ให้บริการ สามารถใช้งานในเครือข่ายเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งความสามารถทางด้านการจัดสรรทรัพยากรและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์ อันน่าพึงพอใจและบรรลุผลตอบแทนการลงทุนในด้านเครือข่ายแก่ลูกค้า

แอมดอกซ์, advanced voice/video calling solution เป็นโซลูชั่นที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการงานที่ซับซ้อน เพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้าและเพิ่มผลตอบแทนทางการลงทุนด้านเครือข่าย โดยจะเสริมสร้างและผสมผสานลักษณะสำคัญ อาทิเช่น อุปกรณ์ด้านเครือข่าย ความยืดหยุ่นในระดับสูงและความเชี่ยวชาญทางด้านดารตรวจสอบ เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ทางเทคโนโลยีและคอมเมอร์เชียลที่แตกต่างกัน

เทเลคอม เอเชีย (Telecom Asia ) จัดงานประกาศรางวัล The Readers’ Choice & Innovation Awards ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มความตระหนักในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความสำเร็จของผู้ให้บริการด้านเทเลคอมชั้นนำสำหรับการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิปิก โดยในปีนี้ ได้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จปีที่ 9 ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการดำเนิงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

คณะบรรณาธิการ พร้อมด้วยนักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรม ได้ทำการคัดสรรและเสนอชื่อทั้งหมด 21 ประเภท โดยทำการเลือก 52 บริษัท จาก 95 บริษัท ก่อนที่จะเปิดให้ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายได้ลงคะแนน

banner Sample

Related Posts