ดีป้าเปิดรับสมัคร ASEAN Startup Hackathon

ดีป้า

ดีป้าผนึกกำลังพันธมิตร HUBBA Thailand, Techstars และ Techsauce เปิดตัวโครงการการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน ASEAN Startup Hackathon เพื่อเปิดเวทีดึงสตาร์ทอัพร่วมแข่งขันไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสู่ระดับอาเซียน และร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งด้าน Hardware และ Software ที่พร้อมจะต่อยอดสู่กิจกรรมพัฒนาแนวคิดให้เป็นธุรกิจจากกิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท ในงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า กิจกรรม ASEAN Startup Hackathon จะเป็นอีกหนึ่งในส่วนสำคัญของงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 ในการระดมความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ เครือข่าย และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย และอาเซียน ตามแนวคิดการจัดงาน ASEAN CONNNECTIVITY สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

“โจทย์ที่เราตั้งไว้นั้นคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ชุมชน ส่วนงานราชการ ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เพื่อระดมความคิดและมุมมองในการกำหนดความชัดเจนของโอกาสและปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนเมือง รวมถึงการร่วมมือในการค้นหาหรือสร้างทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดโครงการการพัฒนาเมืองให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชากรในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB”

ด้านชาล เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮับบา จำกัด พันธมิตรผู้ร่วมจัดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มีโอกาสระดมสมองทำการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล โดยจะไม่เป็นเพียงกิจกรรมการสร้างเวทีแข่งขันทั่วไป แต่จะเป็นการสร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการจริงในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนได้

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวว่า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นและนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กระตุ้นผู้ประกอบการให้มีความต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาอย่างมั่นคง โดยผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรม Hackathon, Accelerator, การอบรม Workshop, Demo Day และกิจกรรมพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวกับ Coding and Robotic อัดแน่นความสนุก สาระความรู้ และไอเดียใหม่ๆ ตลอดทั้งงาน

รายละเอียดกิจกรรมที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (Hackathon) เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพรวมทีมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะให้ทะลุขีดสุดสู่ระดับอาเซียน เพียงผู้สมัครมีสินค้าหรือบริการต้นแบบ หรือแม้กระทั่งไอเดียนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะในด้านพลังงาน การคมนาคมหรือการอยู่อาศัยที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอด เวทีนี้ก็พร้อมเปิดรับการแสดงศักยภาพของผู้สมัคร เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11 – 21 ต.ค. 2562 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://techsauce.co/depa-accelerator https://www.facebook.com/techsauceTH  และ https://www.facebook.com/HUBBA.Stadium

กิจกรรมพัฒนาแนวคิดต่อยอดเป็นธุรกิจจากกิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (Depa Smart City Accelerator Program) พัฒนาศักยภาพ และผลักดันผู้ประกอบการที่มีไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และดำเนินโครงการอยู่ในสถานะที่พร้อมพัฒนาต่อยอด ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Depa Smart City Accelerator Program ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ต.ค. – 15 พ.ย. 2562 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://techsauce.co/depa-accelerator https://www.facebook.com/techsauceTH  และ https://www.facebook.com/HUBBA.Stadium

  1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งด้าน Hardware และ Software กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Hardware ภายใต้ชื่อกิจกรรมเฮโบคอน (Hebocon) งานประกวดจัดแข่งขันหุ่นยนต์เห่ยอย่างสร้างสรรค์ เฮโบคอนมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เฮโบหรือ เฮโบอิ (Heboi) มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า เห่ยหรือคุณภาพต่ำ คือการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเทคนิคบ้านๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจําวันนํามาเชื่อมโยงดัดแปลงประกอบขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://www.facebook.com/fabcafebangkok/

กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Software ภายใต้ชื่อกิจกรรม Coding Arena กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ สนใจฝึกฝนทักษะความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือที่เราเรียกกันว่า Coding โดยจำลองสนามแข่งขันเป็นเขาวงกต ใช้การเขียนโค้ดบังคับอุปกรณ์แข่งขัน ตามกติกาที่กำหนดเพื่อหาผู้ชนะ เพื่อเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จุดประกายความคิดเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://www.facebook.com/Thecodingcolosseum/?modal=admin_todo_tour

ทั้งนี้กิจกรรม Hebocon และ Coding Arena เปิดรับทุกช่วงอายุ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อนวันงาน หรือสามารถ walk-in เข้ามาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน

banner Sample

Related Posts