ซีพีแรม เปิดแบรนด์ใหม่ “ครีเอเตอร์” ลุยตลาดอาหารพรีเมียมผู้สูงอายุ

ครีเอเตอร์

ซีพีแรม เปิดตัวแบรนด์อาหารแช่แข็งน้องใหม่ “ครีเอเตอร์” อาหารแช่แข็งพรีเมี่ยม เพิ่มสารอาหารและการจัดการด้านโภชนการที่มากกว่าปกติ รองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนขึ้นกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ชูความเป็นอาหารพรีเมียมที่มีสารอาหารครบถ้วนมกกว่าอาหารทั่วไป พร้อมความนุ่มที่มากกว่าปกติเพื่อช่วยลดปัญหาการเคี้ยวให้กับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ประเดิม 5 เมนูแรกแบบ “เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย” เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คุณค่าโภชนาการสูง รสชาติดี ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

 นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า ตลาดอาหารสำหรับผู้สูงอายุ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างขึ้นต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก  ซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปีโดยในปี พ.ศ.2573 (2030) คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 (2050)

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สุงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี 2565 โดยมีผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งผู้สูงอายุกำลังเป็นผู้บริโภคกลุ่มขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกำลังซื้อของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งการเตรียมตัวรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม ตลอดจนงานวิจัยมาพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

ครีเอเตอร์

“ ครีเอเตอร์ ” เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ โดยคำนึงถึงปริมาณและประเภทของสารอาหารที่จำเป็น รวมไปถึงคุณสมบัติของอาหารหรือวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการเคี้ยว ระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารตามวัยของผู้สูงอายุ โดยมี 5 เมนู ได้แก่ ต้มจับฉ่าย แกงจืดเต้าหู้หมูสับ โจ๊กหมู ข้าวต้มปลากระพง และเส้นใหญ่ราดหน้าปลาเต้าซี่

นอกจากนี้ “ครีเอเตอร์” ยังผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  “ปลอดภัย มั่นใจ ทุกขั้นตอน” ออกแบบบรรจุภัณฑ์ “สีแดง”ด้วยแนวคิด พลังสร้างสรรค์ดั่งดวงอาทิตย์ และตราสินค้ารูปผู้สูงอายุที่มีความสุขและสุขภาพดีอย่างชัดเจน โดยขณะนี้ได้ออกมาวางตลาดแล้วผ่านช่องทางโรงพยาบาล ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นนำทั่วประเทศเร็วๆ นี้

banner Sample

Related Posts