ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ย้ำ ราคาไม่สูง แนวโน้มย่อตัว ช่วงปิดเทอมและเทศกาลกินเจ

ผู้เลี้ยงไก่ไข่

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ รายย่อย ยืนยันราคาไข่ไก่ไม่มีการปรับขึ้นนาน 3 เดือน และมีแนวโน้มย่อตัวตามวัฏจักรช่วงโรงเรียนปิดเทอมและเทศกาลกิจเจในเดือนตุลาคม ย้ำไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย

นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 3.90-4.00 บาท ขณะที่ราคาขายปลีกเบอร์ 3 อยู่ที่ 4.30-4.40 บาท ถือว่าเป็นราคาปกติตามโครงสร้างต้นทุนที่ปรับขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตามต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นจากปัจจัยของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และยังคงเป็นปัญหาหลักของภาคปศุสัตว์ ที่รอรัฐบาลใหม่พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อพัฒนาการผลิตและสร้างอาหารมั่นคงอย่างยั่งยืน

“ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board)คือ การตลาดนำการผลิต เน้นผลิตไข่ในปริมาณพอดีกับความต้องการของตลาด รักษาคุณภาพด้วยการขายไข่ให้หมดวันต่อวัน เพื่อให้ไข่สดอยู่เสมอ ไม่มีการเก็บไข่เข้าห้องเย็น เพราะการเก็บไข่ในห้องเย็นจะทำให้คุณภาพลดลง และต้องจ่ายค่าไฟฟ้าห้องเย็นสูงมาก ปัจจุบันไม่มีใครเก็บไข่เข้าห้องเย็นเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้ว เกษตรกรยินดีให้ตรวจสอบ และภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา” นางพเยาว์ กล่าวย้ำ

ผู้เลี้ยงไก่ไข่
นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง

สำหรับราคาขายปลีกไข่ไก่ต่อแผง 30 ฟอง ที่ตลาดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 เบอร์ 0 ราคา 152 บาท เบอร์ 1 ราคา 138 บาท เบอร์ 2 ราคา 129 บาท เบอร์ 3 ราคา 126 บาท และ เบอร์ 4 ราคา 121 บาท ขณะที่ตลาดสะพาน 2 กรุงเทพมหานคร ราคาเบอร์ 0 อยู่ที่152 บาท เบอร์ 1 ราคา 141 บาท เบอร์ 2 ราคา 135 บาท เบอร์ 3 ราคา 132 บาท และเบอร์ 4 ราคา 127 บาท ส่วนต้นทุนการผลิตของผู้เลี้ยงอยู่ที่ 3.76 บาทต่อฟอง ขายได้ 4 บาทต่อฟอง เห็นได้ว่าใกล้เคียงกันมาก

ก่อนหน้านื้ มีการนำเสนอราคาไข่ไก่ที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด โดยกล่าวว่า ไข่ไก่ เบอร์ 3-4 ราคา 137 บาทต่อแผง 30 ฟอง เบอร์ 2-3 ราคา 165 บาท และเมื่อต้องมีการบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะผ่านตัวกลางหลายทอดทั้งยี่ปั๊ว ซาปั๊วและค่าขนส่งไปยังจุดจำหน่ายทั่วประเทศ ถึงมือประชาชนราคาจะเพิ่มเป็นฟองละ 5-6 บาท ส่วนไข่จัมโบ้ฟองละ 8.30-8.80 บาท ซึ่งไข่จัมโบ้เป็นไข่ขนาดใหญ่กว่าเบอร์ 0 ส่วนใหญ่เป็นไข่แฝด ต่างจากไข่ที่มีการบริโภคทั่วไป มีออกมาน้อยมากไม่ถึง 0.1 % ของการผลิต ขายให้ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม จึงมีการตั้งราคาสูง

นางพเยาว์ กล่าวว่า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความใจอันดีให้กับผู้บริโภค เพราะราคาไข่ไก่มีการปรับขึ้น-ลง ตามกลไกตลาดอุปสงค์-อุปทาน ซึ่งเห็นได้ว่าช่วงโรงเรียนปิดเทอมและเทศกาลกินเจของทุกปี ความต้องการบริโภคไข่ไก่ลดลงราคาก็จะอ่อนตัวลง จึงอยากให้มีการนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ไม่ให้สังคมเกิดความสับสน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลราคาที่เกินจริงจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความปั่นป่วนให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคได้

banner Sample

Related Posts