บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เปิดตัว “BBIX Bangkok No.4 Center”

บีบีไอเอ็กซ์

บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ จำกัด (บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) และบีบีไอเอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งที่ 4 ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “BBIX Bangkok No.4 Center” ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล TELEHOUSE Bangkok ของบริษัท เทเลเฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เค ดี ดี ไอ คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรี (Internet Exchange: IX) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ปัจจุบันบีบีไอเอ็กซ์มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่จำนวน 3 แห่ง โดยการเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ แห่งที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ถนนพระราม9 ใจกลางกรุงเทพฯ จะช่วยให้ผู้ให้บริการคอนเทนต์ (Content Service Provider) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลของบีบีไอเอ็กซ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BBIX Bangkok No.4 Center

  1. ตำแหน่งที่ตั้ง: ศูนย์ข้อมูล TELEHOUSE Bangkok
  2. การให้บริการ: บริการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การให้บริการด้านคอนเทนต์บริการที่มีจุดเชื่อมต่อสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการในด้านคอนเทนต์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ
บริการอีเธอร์เน็ต10G อีเธอร์เน็ต/100G อีเธอร์เน็ต
บริการเสริมบริการ Link Aggregation
บริการ Route Server
บริการ VLAN ส่วนบุคคล
บีบีไอเอ็กซ์
นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์

นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เผยว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งที่ 4 ของบีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ ที่ศูนย์ข้อมูลของเทเลเฮ้าส์ (Telehouse) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายการบริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงเป็นการขยายบริการที่มีผู้สนใจทั่วมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ โทรคมนาคม ธุรกิจระดับสากล ตอกย้ำความสามารถของประเทศ ตลอดจนต่อยอดให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูล ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างมั่นคง”

บีบีไอเอ็กซ์
นายเคน มิยาชิตะ กรรมการผู้จัดการ เทเลเฮ้าส์ ประเทศไทย
นายเคน มิยาชิตะ กรรมการผู้จัดการ เทเลเฮ้าส์ ประเทศไทย กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับบีบีไอเอ็กซ์เพื่อขยายการเชื่อมต่อ IX ความร่วมมือนี้สามารถยกระดับ Ecosystem ของเราให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อโครงข่ายในภูมิภาคที่ผสานผู้ให้บริการหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถแลกเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความหน่วงต่ำและมีความปลอดภัยสูง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลของไทย
banner Sample

Related Posts