รัฐบาลมาเลเซีย ปลื้ม สหฟาร์ม รุดเซ็นต์ MOU ส่งออกไก่ฮาลาล

สหฟาร์ม

รัฐบาลมาเลเซียส่งเทียบเชิญสหฟาร์มเพื่อลงนามการค้าร่วมกัน สืบเนื่องจากประทับใจคุณภาพมาตรฐานสินค้าของสหฟาร์ม หลังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท สหฟาร์ม รวมถึงกระบวนการผลิตไก่สด ไก่แช่แข็ง จากโรงงานฯ เนื่องด้วยสินค้าของสหฟาร์มถูกต้องตามมาตรฐานสภาศาสนาอิสลาม

โดยบริษัท สหฟาร์ม จำกัด (SAHA FARMS) ผู้ผลิตและส่งออกไก่สด ไก่แช่แข็งรายใหญ่ของไทย นำโดยคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท ได้แก่ ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายการตลาดต่างประเทศ บัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร พร้อมนายคุณภัส  โชติเทวัญ กรรมการ บริษัทฯ และนางสาวบุญญาลักษณ์  โชติเทวัญ กรรมการ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ในฐานะตัวแทน ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร และดร.มนูญศรี โชติเทวัญ ประธานคณะบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ร่วมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อพบปะรัฐบาลมาเลเซีย ซาบาห์

โดยมี Datuk Dr. Haji Mohd. Arifin Bin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมคณะแห่งซาบาห์ ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พันธมิตรการค้าและส่งออกไก่ฮาลาล (Halal) คุณภาพมาตรฐานโลก เพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในรัฐซาบาห์ นอกจากนี้ยังร่วมชมนิทรรศกาลสินค้าฮาลาล ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติซาบาห์ เมื่อเร็วๆ นี้

banner Sample

Related Posts