เอไอเอส เผยตัวเลขคนไทย โพสต์ โหลด แชร์ คืนข้ามปี 2567 พบยอดชมวีดีโอสั้นโตสูงกว่า 1,000%

เอไอเอส

เอไอเอส เปิดข้อมูลการใช้งานระบบสื่อสารช่วงเทศกาลปีใหม่ของลูกค้าและคนไทย ที่ปีนี้คึกคักเป็นพิเศษจากปริมาณการท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากคนไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจากการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทำให้สามารถสื่อสาร อวยพร แชร์ความสุขได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ มีสถิติการใช้งานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

– บริเวณที่มีการใช้งาน Data สูงสุดเรียงตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2566 คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร), ท่าอากาศยานดอนเมือง, สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)

– จังหวัดที่มีการใช้งาน Data ผ่านมือถือสูงสุดเรียงตามลำดับ คือ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ โดยช่วงเวลาที่ใช้งานสูงสุดคือ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป

– จังหวัดที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านสูงสุด เรียงตามลำดับ คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ชลบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยช่วงเวลาที่ใช้งานสูงสุดคือเวลา 21.45 น. เป็นต้นไป โดยหากเป็นสถิติในแต่ละภาค คือ กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง : นครปฐม, ภาคตะวันออก : ชลบุรี, ภาคเหนือ : เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา และ ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี

– แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้งานสูงสุด เรียงตามลำดับคือ Facebook, YouTube, TikTok, IG, LINE, Facebook Messenger และ X โดย พบว่า TikTok เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่า 1,000%

– อัตราการใช้บริการสื่อสารจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย โตมากกว่า 70% ส่วนบริการข้ามแดนอัตโนมัติสำหรับคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โตมากกว่า 41%

ทั้งนี้ทีมงานยังคงเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในจุดสำคัญๆ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในช่วงการเดินทางกลับเข้าสู่ช่วงเวลาทำงานปกติหลังเทศกาลปีใหม่ด้วยเช่นกัน

เอไอเอส

banner Sample

Related Posts