ซีพีแรม ปั้นเชฟรุ่นเยาว์ #CPRAMJuniorChef สร้างอนาคตโภชนาการไทย

ซีพีแรม

ซีพีแรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม “CPRAM Junior Chef” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 มุ่งเน้นการปลูกฝังความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภคอาหารให้แก่เด็กๆ

กิจกรรม CPRAM Junior Chef รุ่นที่ 29 ได้รับเกียรติจากคุณภัทราวุธ ก้อนทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเปิดครัวต้อนรับน้องๆ ให้ได้เรียนรู้และลงมือทำอาหารด้วยตนเอง โดยครั้งนี้เน้นการสร้างสรรค์เมนูเบอร์เกอร์จากขนมปังเลอแปง และคัพเค้กเลอแปง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การทำอาหารที่ทั้งสนุกและได้ประโยชน์

16 ปีแห่งการส่งเสริมโภชนาการที่ดี

ซีพีแรม ดำเนินโครงการ CPRAM Junior Chef มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้ด้านโภชนาการตั้งแต่ยังเยาว์ จะช่วยสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กๆ ในระยะยาว กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่สอนทักษะการทำอาหาร แต่ยังรวมถึงความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ การลดขยะอาหาร และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำอาหาร

ซีพีแรม

คุณภัทราวุธ ก้อนทอง ผู้จัดการทั่วไป ซีพีแรม (ชลบุรี) กล่าวว่า “ซีพีแรม มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เราเชื่อว่าการส่งเสริมโภชนาการที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี”

CPRAM Junior Chef เป็นมากกว่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย แต่เป็นการลงทุนในอนาคตของเด็กไทย ซีพีแรม มุ่งหวังที่จะให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดี

#CPRAM #ซีพีแรม #CPRAMJuniorChef #โภชนาการเด็ก #อาหารปลอดภัย #อนาคตอาหารไทย

banner Sample

Related Posts