SCG อวด 3 นวัตกรรมใหม่ ปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยสู่ สังคมคาร์บอนต่ำ

สังคมคาร์บอนต่ำ

ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น การสร้าง “สังคมคาร์บอนต่ำ” กลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วน SCG ผู้นำกลุ่มธุรกิจชั้นนำในอาเซียน ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ด้วย 3 นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของไทย

#1 SCGC GREEN POLYMER™: แก้ปัญหาขยะพลาสติก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ประเทศไทยสร้างขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตันต่อปี SCG Chemicals (SCGC) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ด้วย “SCGC GREEN POLYMER™” นวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่ลดการใช้พลาสติก เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งแบบ Mechanical Recycling และ Advanced Recycling

SCGC ตั้งเป้าผลิตเม็ดพลาสติกชนิดนี้ให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2030 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยได้ถึง 50% ต่อปี นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

#2 Smart Grid และ Heat Battery: พลังงานสะอาด ต้นทุนต่ำ ลดคาร์บอน

SCG Cleanergy นำเสนอ “Smart Grid” ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับโรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 6 เมกะวัตต์ในนิคมอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนพลังงานได้ถึง 6% ต่อปี และลดการปล่อย CO2 ได้ถึง 4,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ SCG ยังร่วมมือกับ Rondo Energy สตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดจากสหรัฐอเมริกา พัฒนา “Heat Battery” แบตเตอรี่ความร้อนที่เก็บพลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนสูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้โดยไม่ก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอน

#3 Low Carbon Cement: ปฏิวัติวงการก่อสร้าง สู่ สังคมคาร์บอนต่ำ

SCG Cement and Green Solutions ผู้นำด้านนวัตกรรมปูนซีเมนต์ของไทย เปิดตัว “Low Carbon Cement” ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำรุ่นแรกของไทย ซึ่งช่วยลดการปล่อย CO2 ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงคุณสมบัติความแข็งแรงและทนทานไว้ได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังมี “CPAC Low Carbon Concrete” คอนกรีตคาร์บอนต่ำที่ช่วยลดการปล่อย CO2 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2.5 ต้นต่อการใช้คอนกรีต 1 ตัน และ “KITCARBON” แพลตฟอร์มคำนวณปริมาณคาร์บอนในโครงการก่อสร้าง เพื่อช่วยให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมทั้ง 3 จาก SCG ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอีกด้วย

#SCG #SCGGreenPolymer #พลังงานสะอาด #LowCarbonCement #สังคมคาร์บอนต่ำ #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts