รวมข่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัพเดต

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 21 มิถุนายน 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันนี้ โดยมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ MIDA และวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ECL

MIDA เพิ่มทุน มุ่งสู่การเติบโต

MIDA ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,252,049,116.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,545 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MIDA-W3 ในอัตรา 1:1 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น หุ้นเพิ่มทุนนี้จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2567

การเพิ่มทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MIDA ในการขยายธุรกิจและสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ECL-W4 สิ้นสุดการซื้อขาย

ในขณะเดียวกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W4 จะสิ้นสุดการซื้อขายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นี้ โดยผู้ถือ ECL-W4 มีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ ECL ในอัตราส่วนที่กำหนดได้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

โอกาสและความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน

การเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้สร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงให้กับนักลงทุน สำหรับ MIDA การเพิ่มทุนอาจเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน เช่น ความผันผวนของราคาหุ้นและความไม่แน่นอนของผลตอบแทน

สำหรับ ECL การสิ้นสุดการซื้อขายของ ECL-W4 อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ ECL ในระยะสั้น นักลงทุนที่ถือ ECL-W4 ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาหุ้น ECL ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ตนสนใจอย่างใกล้ชิด รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ควรกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #MIDA #ECL #การลงทุน #หุ้น #ข่าวการเงิน

banner Sample

Related Posts