สิงคโปร์ ฟื้นตัว! ภาคการผลิต พุ่ง 2.9% ในเดือนพฤษภาคม 2567

สิงคโปร์

The Reporter Asia รายงานข่าวดีของเศรษฐกิจ สิงคโปร์ โดยผลผลิตภาคการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเติบโตที่น่าประทับใจหลังจากเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ภาคการผลิตโดยรวมของ สิงคโปร์ ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และหากไม่รวมการผลิตด้านชีวการแพทย์ ตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นถึง 10.1% ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ภาคส่วนอื่น ๆ ในภาคการผลิตกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หนึ่งในดาวเด่นของภาคการผลิตคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 20.1% ในเดือนพฤษภาคม 2567 โมดูลและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และที่จัดเก็บข้อมูล เซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้อมูลข่าวสารและผู้บริโภค ล้วนมีส่วนทำให้เกิดการเติบโตครั้งนี้ โดยมีอัตราการเติบโต 30.2%,24.9%, 20.6% และ 7.0% ตามลำดับ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับทั้งภาคส่วนและเศรษฐกิจโดยรวม

#ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม

นอกจากนี้ กลุ่มเคมีภัณฑ์ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีการขยายตัว 7.9% ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งเติบโต 29.4% และ 4.4% ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากฐานการผลิตที่ต่ำในปีก่อนหน้าเนื่องจากการปิดโรงงานเพื่อบำรุงรักษา การเติบโตในกลุ่มนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานของสิงคโปร์

#วิศวกรรมการขนส่ง

ภาคส่วนวิศวกรรมการขนส่งก็มีส่วนร่วมในการเติบโตโดยรวม โดยมีการขยายตัว 7.8% ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยกลุ่มวิศวกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่งเติบโต 16.0% เนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในอู่ต่อเรือและการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอุปกรณ์สำหรับบ่อน้ำมันและก๊าซ นอกจากนี้ กลุ่มอากาศยานยังเติบโต 6.9% เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนอากาศยานที่สูงขึ้นและงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) ที่เพิ่มขึ้นจากสายการบินพาณิชย์ การเติบโตนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อภาคส่วนเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสิงคโปร์อีกด้วย

#ความท้าทายและโอกาส

แม้ว่าโดยรวมแล้วภาคการผลิตจะแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวในเชิงบวก แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่บ้าง กลุ่มการผลิตทั่วไปลดลง 4.4% และกลุ่มวิศวกรรม الدقةลดลง 8.3% สาเหตุหลักมาจากการผลิตที่ลดลงในกลุ่มต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ส่วนหลัง และเครื่องมือวัดทางแสง อย่างไรก็ตาม การเติบโตในภาคส่วนอื่นๆ ช่วยลดผลกระทบของการลดลงเหล่านี้ได้

#อนาคตที่สดใส

โดยรวมแล้ว ผลการดำเนินงานด้านการผลิตของสิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเศรษฐกิจ การเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และวิศวกรรมการขนส่ง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวและความยืดหยุ่นของประเทศ แม้ว่าจะมีความท้าทายในบางกลุ่ม แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นไปในเชิงบวก และคาดว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

#TheReporterAsia #สิงคโปร์ #เศรษฐกิจ #การผลิต #การเติบโต #อิเล็กทรอนิกส์ #ปิโตรเคมี #วิศวกรรมการขนส่ง #การลงทุน #อนาคต

banner Sample

Related Posts