ซันโทรี่ กรุ๊ป เปิดค่ายฮีโร่พิทักษ์น้ำ Mizuiku ปลูกฝังเยาวชนนักอนุรักษ์

ซันโทรี่

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ไทยแลนด์ จำกัด ผนึกกำลังกับภาครัฐและเอกชน จัดค่าย “Mizuiku Water Hero Camp” ภายใต้โครงการ “One Suntory Mizuiku Program 2567” ในจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนไทย

ค่ายฮีโร่นี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมธรรมดา แต่เป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของสองบริษัทในเครือซันโทรี่ กรุ๊ป และพันธมิตรชั้นนำอย่างกรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและชลบุรี รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (EEC) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤตการณ์น้ำของประเทศ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำให้กับนักเรียนและครูกว่า 500 คน

คุณอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณโอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ไทยแลนด์ จำกัด ต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยเล็งเห็นว่าการให้ความรู้และประสบการณ์ตรงแก่เยาวชน จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทรัพยากรน้ำของประเทศ

ซันโทรี่

Mizuiku: ไม่ใช่แค่ชื่อ… แต่นี่คือปรัชญา

คำว่า “Mizuiku” มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “การศึกษาเรื่องน้ำ” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ One Suntory Mizuiku Program ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ค่ายนี้ไม่ได้เน้นแค่ความสนุกสนาน แต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากธรรมชาติจริง ผ่านการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ทุ่งโปรงทอง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล และหาดแหลมสน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนของตนเอง

20 ปี Mizuiku: ต่อยอดความสำเร็จสู่ระดับโลก

โครงการ Mizuiku ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทย แต่ยังขยายผลไปยังอีก 8 ประเทศทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโครงการ โดยในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 20 ปี ของ Mizuiku ในญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซันโทรี่ กรุ๊ป ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ One Suntory Mizuiku Program 2567 เป็นเพียงก้าวแรกในการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำให้กับเยาวชนไทย แต่ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับการร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มาร่วมกันเป็นฮีโร่พิทักษ์น้ำ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยของเรา

#Mizuiku #ซันโทรี่ #ค่ายฮีโร่พิทักษ์น้ำ #อนุรักษ์น้ำ #เยาวชนไทย

banner Sample

Related Posts